Nazım birimi, nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçaya denir.
Şiir mısralardan oluşur.

Manzum

Manzum ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nazım birimi

manzum

koşuk biçiminde yazılmış.
düzenli, muntazam.

manzum

Osmanlıca manzum kelimesinin Türkçe karşılığı.
Ölçülü, mizanlı, tertibli. * Vezni ve kafiyesi olan söz. Edebi ölçüsü olan sözler. (Kaside ve şiirler gibi). * Dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş.

manzum

Türkçe manzum kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. in verse

manzum

Türkçe manzum kelimesinin Fransızca karşılığı.
en vers

manzum

Türkçe manzum kelimesinin Almanca karşılığı.
Vers-, in Versen; gereimt

Yanıtlar