Marcus Livius Drusus Claudianus

Kısaca: Marcus Livius Drusus Claudianus, Roma Cumhuriyeti'nin sonlarına doğru Senatör olarak görev yapmış olan Roma soylusu. Marcus, ''Appius Claudius Pulcher'' adıyla doğmuştur. Patrici sınıfından gelen Cladius ailesine mensuptur. Suetonius'a göre, Marcus doğrudan konsül ve censor Appius Claudius Caecus'un soyundan gelir. ...devamı ☟

Marcus Livius Drusus Claudianus, Roma Cumhuriyeti'nin sonlarına doğru Senatör olarak görev yapmış olan Roma soylusu. Marcus, Appius Claudius Pulcher adıyla doğmuştur. Patrici sınıfından gelen Cladius ailesine mensuptur. Suetonius'a göre, Marcus doğrudan konsül ve censor Appius Claudius Caecus'un soyundan gelir. Marcus'un ailesi ve çocukluğu hakkında çok az şey bilinir. Tribün Marcus Livius Drusus tarafından evlat edinilmiş ve Roma'da büyümüştür. Marcus, Appius Claudius Pulcher olan adını kendisini evlat edinen üvey babasının onuruna Marcus Livius Drusus Claudianus olarak değiştirmiştir. Marcus, pleb statüsünden Romalı bir magistra olan Marcus Aufidius Lurco'nun kızı Aufidia ile evlenmiştir. Livia Drusilla (MÖ 58 - 29) adında bir kız ve Marcus Livius Drusus adında konsüllük yapmış bir oğlan olmak üzere iki çocukları olduğu bilinir. Livia, üçüncü evliliğini yaptığı Roma İmparatoru Augustus nedeniyle Roma İmparatorluğunun ilk İmparatoriçesi olmuştur. Marcus bir Roma Cumhuriyeti taraftarı olarak Gaius Julius Caesar'ın dikatatörlüğüne muhalefet etmiştir. Sezar MÖ 44 yılında Marcus Junius Brutus ve Gaius Cassius Longinus'un başını çektiği bir grup senatör tarafından öldürülecekti. Marcus MÖ 42 yılında Claudius (gens) ailesinden gelen, Patrici statüsüne sahip kuzeni Tiberius Nero ile kızı Livia'yı evlendirdi. Livia ve Tiberius Nero'nun evliliğinden geleceğin Roma İmparatoru Tiberius Claudius Nero ve general Nero Claudius Drusus doğacaktı. (ikinci torunu sayesinde Roma İmparatorları Caligula, Claudius ve Nero'nunda atalarından birisidir.) Marcus, iç savaş sırasında Brutus ve Cassius'u destekledi ve Octavian (Augustus) ve Marcus Antonius'a karşı savaştı. Bu karar kendisi kadar kızı Livia'nın da hayatında önemli değişikliklere neden olacaktı. Marcus, Brutus ve Cassius'la birlikte Octavian ve Marcus Antonius'a karşı MÖ 42 yılında Yunanistan'da yapılan Filippi savaşı'na katıldı. Brutus ve Cassius'un yenilmeleri üzerine canlı olarak düşmanın eline geçme korkusuyla çadırında intihar etti. Claudius'un 41-54 yılları arasında ki saltanatı sırasında, İmparator tarafından Yunan adası Samos'ta onuruna bir yazıt adanmıştır. Günümüze ulaşan bu yazıtta Marcus, "dünya için pek çok büyük ve iyi çalışmanın kaynağı" ya da "megiston agathon aition…en toi kosmoi" olarak tanımlanmıştır. Bu yazıttan başka Claudius onu Roma'da diktirdiği bir heykelle de onore etmiştir.

Kaynaklar

* http://www.roman-emperors.org/livia.htm, 2008-11-05 tarihinde erişildi. * http://wildfiregames.com/0ad/page.php?p=9826, 2008-11-05 tarihinde erişildi. * http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/1088.html, 2008-11-05 tarihinde erişildi. * http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/1089.html, 2008-11-05 tarihinde erişildi. * http://www.theaterofpompey.com/rome/magistrates.shtml#50, 2008-11-05 tarihinde erişildi. * http://www.romansonline.com/Persns.asp?IntID=12589&Ename=Marcus+Livius+Drusus+Claudianus, 2008-11-05 tarihinde erişildi. *

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.