Margarin

Margarin Sıvı, nebati ve hayvani yağlardan elde edilen, katı bitkisel yağ. Tereyağı, nefisliği, güzel kokusu, yüksek besleme kabiliyeti ve kolay hazmi sebebiyle her zaman rağbet görür ve zaman zaman da darlığı çekildiğinden pahalılaşırdı. Bundan dolayı tereyağının yerini tutabilecek, ucuz ve tereyağından çok daha uzun zaman saklanması mümkün dayanıklı bir yağ imali düşünülmüştür. Margarin ilk olarak 1870'te Üçüncü Napolyon'un arzusu ile Paris'te Mege-Mouriè tarafından oleomargarinden y...

MARGARIN (inglizce) türkçe anlamı
1. margarin
MARGARIN (türkçe) anlamı
2. içyağlarında bulunan
margarik asidin gliserinle birleştirilmesiyle de yapay olarak elde edilen yemeklik yağ.
MARGARIN (türkçe) anlamı
3. İç yağlarında bulunan
4. margarik asidin gliserinle birleştirilmesiyle de yapay olarak elde edilen
5. 47°C de eriyen ve besin değeri olan bitki yağı.
6. 2. anlamı margarin.
1.

Margarin İngilizce anlamı ve tanımı

Margarin anlamları
    (noun) A fatty substance
2. extracted from animal fats and certain vegetable oils
3. formerly supposed to be a definite compound of glycerin and margaric acid
4. but now known to be simply a mixture or combination of tristearin and teipalmitin.
Margarin tanım:
Kelime: margarin
5. margarin
6. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
7.
Margarin ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Margarine
8. Marge
9. Oleomargarine
10. ,[Margarine]n. margarine
11. oleomargarine
oleo,
MARGARIN (türkçe) ingilizcesi
12. [Margarine]n. margarine
13. oleomargarine
14. oleo
MARGARIN (türkçe) fransızcası
1. margarine [la]
MARGARIN (türkçe) almancası
1. n. Margarine

Margarin hakkında detaylı bilgi

Margarin Sıvı, nebati ve hayvani yağlardan elde edilen, katı bitkisel yağ. Tereyağı, nefisliği, güzel kokusu, yüksek besleme kabiliyeti ve kolay hazmi sebebiyle her zaman rağbet görür ve zaman zaman da darlığı çekildiğinden pahalılaşırdı. Bundan dolayı tereyağının yerini tutabilecek, ucuz ve tereyağından çok daha uzun zaman saklanması mümkün dayanıklı bir yağ imali düşünülmüştür.

Margarin ilk olarak 1870'te Üçüncü Napolyon'un arzusu ile Paris'te Mege-Mouriè tarafından oleomargarinden yapıldı. Oleomargarin, iç yağının sıcakta tazyik ile süzülmesinden elde edilen sıvı yağdır. Otuz kısım oleomargarin, yirmi beş kısım kaymağı alınmış inek sütü ve elli beş kısım su ile uzun zaman karıştırılıp emülsiyon, yani sübye haline getirilip tuz ve boya ilave edilirdi. Böylece 37°C'de eriyen, hazmı kolay iyi margarin elde edilmiş oldu. Bugün oleomargarin yerine sıvı bitkisel yağların ve balık yağlarının, hidrojenlenerek katılaştırılmasından elde edilen stearin yağları kullanılıyor. Katılaştırmada vitaminler bozulduğu için sonradan A ve D vitaminleri ilave edilerek, gıda kıymeti iyi oluyorsa da hazmları güç olmakta, tereyağ yerini tutmamaktadır. Margarin, Rumca “inci” demek olan “margaron” kelimesinden alınmıştır.

Bugün margarin adı altında memleketten memlekete değişen bileşimlerde hayvani ve nebati yağlardan özel bir teknikle elde edilen bir takım yağlar piyasaya çıkarılmaktadır. Onun için margarinin bileşimi pekçok değişiklikler göstermekte olup, her memlekette en kolay bulunabilen nebati veya hayvani yağlardan margarin yapılmaktadır. Bu maksatla özellikle soya yağı ve rafine pamuk yağından hidrojenasyon ile elde edilen erime noktası 30-35°C ve iyot indeksi 60-80 dolaylarında olan yağlar kullanılır. Şimdi daha yüksek bir hidrojenasyonla erime noktası 50-55°C olarak elde edilen katı yağa biraz rafine ve kokusu giderilmiş, hidrojenlenmemiş yağ karıştırmak suretiyle elde edilir veya birisi 40-45°C'de eriyen (iyot indisi 50-60) ve diğeri 20-25°C'de eriyen (iyot indisi 80-90) yağ fraksiyonları (kısımları) karışımından margarin yapılmaktadır.

İyot indisi: 100 gram yağın bağlayabileceği halojenin iyot cinsinden miktarıdır. Bir tek çifte bağ için iyot indisi 90.

İki tek çifte bağ için iyot indisi 180'dir.

Hidrojenasyon: Sıvı yağlardaki oleik asit gibi çok karbonlu büyük moleküllerin, nikel katalizörü ile hidrojen verilerek doyurulması işlemidir. Burada oleik asit, stearik asit haline dönerek katı yağ, don yağı olur.

İşte margarin; hidrojenlenerek katı hale getirilmiş ve hidrojenlenmemiş sıvı haldeki yağın, uygun oranlarda karıştırılması prensibiyle elde edilmektedir. Yağ, vücut sıcaklığında eriyecek şekilde hazırlanmakla beraber, margarinin içinde olan, vücut sıcaklığında katı halde bulunan hidrojenlenmiş kısımlar da bulunmaktadır. On sekiz karbonlu büyük yağ molekülleri, sindirim mayaları tarafından kolay parçalanamaz. Güç hazm olur. Margarinler de hakiki yağdır. Fakat tereyağının yerini tutamaz. Tereyağındaki tri bütirin esteri, küçük bir molekül olduğundan çabuk hazm olur. Ayrıca tereyağ emülsiyon halindedir. Mayalar, tereyağ zerrelerini kolay hazmeder. Katılaştırılmış yağlar ise emülsiyon halinde değildir. Vücut sıcaklığında ergimiş hale gelmez. Zerreler halinde dağılmış olmadığından mide ve barsaklarda, taş parçaları gibi katı kalırlar. Ancak, yüzeylerinden aşınarak güç hazmolur. Bu bakımdan devamlı yenmesi sıhhi bakımdan mahzurludur.

Margarinin hazırlanması: Yağda çözünen bileşenleri yağ ile, suda çözünen bileşenleri de yağı alınmış süt ile karıştırıp, bu iki karışımı, rotatör denilen cihaz ile şiddetle karıştırarak bir araya getirmek ve meydana gelen karışımı soğutuculardan geçirerek, billurlaştırmak, kalıplamak ve paketlemekten ibarettir.

Margarinin bileşenleri genellikle, yağ, yağı alınmış süt, tuz ve A vitaminidir. Sodyum benzoat ve sorbin asit gibi koruyucu maddeler, emülsiyonlaştırıcılar, sun'i çeşni ve renk verici maddeler de katılır. B ve E vitaminleri zaten mevcut olup, D vitamini de ilave edilir. Renklendirmek için Karotin kullanılırdı, fakat şimdi müsaade edilen sentetik gıda boyar maddeleri, ucuzluğundan ve kolay uygulanabildiğinden tercih edilmektedir. Limon asidi ve izopropil sitrat, diasetil teşekkülünü teşvik için ilave edilir (diasetil istenen çeşni ve aroma için gereklidir). Bunlar aynı zamanda demir ve başka ağır metal tuzlarını bloke ederler. Monogliseritler, lesitin (özellikle soya lesitini) ve başka yüzey aktif maddeler, emülsiyon stabilitesini artırmak ve sıçramaları önlemek için katılırlar.

Margarinler genel olarak % 82 yağ ihtiva eder.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sana (margarin)

Sana Unilever tarafından 1950 yılından itibaren üretilen margarin markasıdır. Üretildiği zamanlarda pazarda rakibinin olmaması ve Amerika`dan ucuza ithal edilen soya yağından yapılması dolayısıyla ucuz olan fiyatı nedeniyle çok başarılı bir ürün olmuştur.

Balina

BALİNA (Balaena); Alm.Walfisch, Fr. Baleine, İng. Whale. Familyası: Balinagiller (Balaenidae). Yaşadığı yerler: Sürüler halinde, çoğunlukla soğuk okyanuslarda yaşar. Özellikleri: 30 metre boyunda, 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Suda yaşayan sıcak kanlı memelilerdir. ...

Katmer

Katmer, Türkiye'nin değişik yörelerinde hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ ve haşhaş konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir. Gözlemeden farklıdır.

Kayın

Kayın Familyası: Kayıngiller (Fagaceae) Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Karadeniz bölgesi. Kışın yaprağını döken çiçekleri bir cinsli orman ağaçları. Yapraklarının kenarları girintili, ince tüylü ve uçları sivridir. Çiçek durumları kedicik şeklindedir. ...

ülker

Ülker, 1944 yılında İstanbul Eminönü'nde bir ara sokaktaki handa doğdu. Nohutçu Han'ın 3. katında 6-7 kazan, küçük bir fırın ve 3 işçi ile günde 200 kilo bisküvi üretimiyle işe başlandı.

Soya

Soya (Glycine max), baklagiller (Fabaceae) familyasından 1 - 1,5 m boyunda, kısmen sarılıcı, dallanmış, bir yıllık, Çin ve Japonya'da geniş ölçüde ziraati yapılan, besin değeri bakımından hayli önemi olan bir bitki.

Fıstık

Fıstık Alm. Erdnuss, Pistazeie, Pinie (f), Fr. Arachide; Pistache (f); pignon (m), İng. Earth nut; istachio nut; pine nut.Antepfıstığı, çamfıstığı ve yerfıstığı denilen yemişlerin genel adı. 1. Yerfıstığı (Arachis hypogaea): Baklagiller(leguminosae)familyasından olan ...

Hidrojen

Hidrojen, (Yunanca: ὑδρογόνο = su yapan) element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 ...

Kete

Kete, Doğu Anadoluen iyi kete herkescede bilinir ki kars ketesidir.her nekadar erzincanlılar ve erzurumlularda sahiplenselerde en iyi kete kars ketesidir.mutfağına has, bir çeşit hamur işidir. Yapılan bölgeye göre farklılıklar göstermektedir.