Marj'ın kelime anlamı kenar demektir; 'marjinal' de kenardaki demektir. Kelimenin aslı olan İngilizcesi "marginal" dir. Marjinal mecazi anlamda toplum dışında kalıp toplumun kabul ettiğini reddetmek demektir.

MARJINAL (türkçe) anlamı
1. 1 . Birimleri matematik anlamda değişken olabilen.
2. 2 . mecaziToplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan
3. çizgi dışı
4. aykırı (kimse).
MARJINAL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. marginal,
MARJINAL (türkçe) fransızcası
1. marginal/e

Marjinal hakkında bilgiler

Marj'ın kelime anlamı kenar demektir; 'marjinal' de kenardaki demektir. Kelimenin aslı olan İngilizcesi "marginal" dir. Marjinal mecazi anlamda toplum dışında kalıp toplumun kabul ettiğini reddetmek demektir. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan, çizgi dışı, aykırı kimseler için kullanılır...
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Marjinal Fayda

Marjinal Fayda Kuramı ilk defa Friedrich von Wieser'in adini verdigi iktisat kavrami.

Marjinal Tüketim Eğilimi

Steven Paul Jobs (24 Şubat 1955'de doğmuştur) Apple Computer'in genel müdürüdür ve bilgisayar sanayisinin önderlerindendir. Apple'in ortaklarından olup (Steve Wozniak öbür ortaktır) 1976 yılında kurdukları bu firma bugünkü ev bilgisayarlarının gelişmesinde önemli yer ...

Franchising

Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını ...

Para Politikası

Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir. Para teorisi, ekonomi için en uygun (optimal) para politikasının belirlenmesini sağlar.

Maliyet

Maliyet Üretilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malları ve faktörlerin nakdi ifadesi. Mal oluş. Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ...

Tüketim

Tüketim kaynakların kullanılması anlamına gelir. Keynesgil iktisatta tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir. Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimi (marginal propensity to consume - MPC)dir. MPC elde edilen her yeni ...

Otizm

Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır.

Durgunluk

Durgunluk Bir ekonomi, durgunluk içinde bulunduğunda, toplam arz-toplam talep dengesindeki bozukluk, arza oranla talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, diğer bir deyişle, toplam talep yetersizliğinden meydana gelen bir toplam arz-toplam talep dengesizliği söz konusu olmaktadır. Bu ...

Kahvehane

Kahvehane (Arapça: مقهى‎'dan kahve olarak Türkçeye geçen sözcük ile Farsça kökenli hane (ev) kelimesinin birleşiminden oluşmuştur) kahve ve çay yanı sıra çeşitli çeşitli meşrubatların ve nargile gibi tütün ürünlerinin servis yapıldığı, masa oyunlarının ...

Misyonerlik

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “görevli olan kişi” anlamlarına gelmektedir. Ancak Hıristiyan geleneğinde misyoner ifadesi, bir kavram olarak, resmi kilise teşkilatı ya da ...