Marj'ın kelime anlamı kenar demektir; 'marjinal' de kenardaki demektir. Kelimenin aslı olan İngilizcesi "marginal" dir. Marjinal mecazi anlamda toplum dışında kalıp toplumun kabul ettiğini reddetmek demektir.

MARJINAL (türkçe) anlamı
1. 1 . Birimleri matematik anlamda değişken olabilen.
2. 2 . mecaziToplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan
3. çizgi dışı
4. aykırı (kimse).
MARJINAL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. marginal,
MARJINAL (türkçe) fransızcası
1. marginal/e

Marjinal hakkında bilgiler

Marj'ın kelime anlamı kenar demektir; 'marjinal' de kenardaki demektir. Kelimenin aslı olan İngilizcesi "marginal" dir. Marjinal mecazi anlamda toplum dışında kalıp toplumun kabul ettiğini reddetmek demektir. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan, çizgi dışı, aykırı kimseler için kullanılır...
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Marjinal Fayda

Marjinal Fayda Kuramı ilk defa Friedrich von Wieser'in adini verdigi iktisat kavrami.

Marjinal Tüketim Eğilimi

Steven Paul Jobs (24 Şubat 1955'de doğmuştur) Apple Computer'in genel müdürüdür ve bilgisayar sanayisinin önderlerindendir. Apple'in ortaklarından olup (Steve Wozniak öbür ortaktır) 1976 yılında kurdukları bu firma bugünkü ev bilgisayarlarının gelişmesinde önemli yer ...

Franchising

Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını ...

Para Politikası

Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir. Para teorisi, ekonomi için en uygun (optimal) para politikasının belirlenmesini sağlar.