“Market Capitalisation” teriminin bir kısaltması olan Market Cap bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşittir. Örneğin bir şirketin 5.000.000 hissesi varsa ve bir hissesi 10 $ ediyorsa o şirketin Market Cap değeri 50.000.000 $ dır.

Market cap

Market Capitalisation” teriminin bir kısaltması olan Market Cap bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşittir. Örneğin bir şirketin 5.000.000 hissesi varsa ve bir hissesi 10 $ ediyorsa o şirketin Market Cap değeri 50.000.000 $ dır.

Yüksek Market Cap değerleri genelde bir şirketin benimsenmiş, kaliteli olduğuna ve kağıtlarının sıklıkla ticaretinin yapıldığına işarettir. Her ne kadar bu rakam şirket değerinin bir göstergesi olsada değişen piyasa şartlarına bağlı olarak geçici bir niteliğe sahiptir.

Market Cap bize her zaman bir şirketin gerçek değerini göstermeyebilir. 1990 sonlarında yaşanan “.com” patlaması sırasında bunun örneklerini görebiliriz. Değersiz ve neredeyse iş yapmayan şirketlerin Market Cap değerleri o dönemde bir anda astronomik değerlere fırlamıştır. Aynı şekilde bir şirketin işleri iyi olabilir, fakat kitlelerin dikkatini çekememesi sebebiyle Market Cap değeri beklenenin çok altında gözükebilir.Market Cap değerlerine gore şirketler şöyle sınıflandırılabilir:  • eleman A Small-cap: 1 milyar $ altında market cap
  • eleman B Mid-cap: 1 -5 milyar $ arasında market cap
  • eleman C Large-cap: 1 milyar $ üstünde market cap
Small-Cap kavramı kendi içinde:  • eleman A Micro-cap: 100 milyon $ altında market cap
  • eleman B Nano-cap: 50 milyon $ altında market cap
düzenle|Aralık 2006

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar