Marksizm - Leninizm - Komünizm, komünist bir ideolojik akım. 1920'lerde komünist partiler arasında popülerlik kazanmıştır.

Marksist-Leninist

Marksist-Leninist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Marksizm-Leninizm

Yanıtlar