İlk sayısı Aralık 2004'te çıkan Marksist Bakış dergisi, işçi sınıfı ve gençlik mücadelelerine Marksist bir önderlik yaratmak ve bu doğrultuda devrimci kadroları bir araya getirip örgütlemek için, ideolojik-politik perspektifler sunmak çabasındadır.
Grubun çıkış yeri Ankara olmakla birlikte süreç içerisinde faaliyet alanı İstanbul, Trabzon, Amasya, Samsun, Antalya gibi illere genişlemiştir.

Marksist Bakış

İlk sayısı Aralık 2004`te çıkan Marksist Bakış dergisi, işçi sınıfı ve gençlik mücadelelerine Marksist bir önderlik yaratmak ve bu doğrultuda devrimci kadroları biraraya getirip örgütlemek için, ideolojik-politik perspektifler sunmak çabasındadır.

Grubun çıkış yeri Ankara olmakla birlikte süreç içerisinde faaliyet alanı İstanbul, Adana, Niğde gibi illere genişlemiştir.

150px|right

Marksist Bakış çevresinde örgütlenen devrimcilerin nihai amacı, kapitalizmin tasfiyesi doğrultusunda emekçilerin temsilcilerinden oluşan bir temsilciler konseyi birliğinin siyasi iktidarı ele geçirmesi ve devrimin dünya ölçeğinde genişletilmesidir.

Genel olarak Marksist-Leninist çizginin, özel olarak da Troçki`nin sürekli devrim tezinin gereği olarak Marksist Bakış sosyalist dünya devrimini savunmaktadır.

Dış bağlantıKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar