Marksist Edebiyat Kuramı

Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan bakmayı savunan bir düşünce sistemidir.

Marksist edebiyat kuramı genel anlamda temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan bakmayı savunan bir düşünce sistemidir. Karl Marx`ın kendisi böyle bir sistem hakkında yazmamış olsa da sonradan Marksizm adını alacak olan felsefesini kurarken kültürel ve edebi eserlerin analizinden yararlanmıştır.``Raymond Williams``, Culture and Society, Hogarth Press, Londra, 1993, s. 265. İlk başlarda onun kullandığı yaklaşımlara bağlı olan Markist edebiyat eleştirisi zamanla farklı düşünürler tarafından farklı tezlerle geliştirilmiş olduğundan günümüzde tek bir Marksist edebiyat kuramından bahsetmek mümkün değildir. Bu alanda çalışmaları ön plana çıkan düşünürlerden bazıları şunlardır: Terry Eagleton, Fredric Jameson, Georg Lukács, Louis Althusser, Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Theodor Adorno... Ülkemizde ise özellikle Murat Belge bu alanda çalışmalarda bulunmuştur.

edebiyat-taslak

KaynaklarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Marksist Edebiyat Kuramı ilgili konular

 • Batı Marksizmi

  Batı Marksizmi, ilk olarak genel anlamda Perry Anderson'un Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler kitabında bahsettiği anlamda, 19.yüzyıldan ve 2
 • Fredric Jameson

  Fredric Jameson 1934 yılında Cleveland, Ohio'da dogdu.) Marksist teorisyen, Edebiyat eleştirmeni ve teorisyeni.
 • Genç Marx

  Genç Marx, genel Marksizm degerlendirmelerinde Karl Marx`ın entelektüel gelişiminin iki ayrı bölümlemeye tabi tutulmasının bir sonucu olarak
 • Yapısalcı Marksizm

  Yapısalcı Marksizm, Marksizmin yapısalcılık felsefesi ışığında yeniden yorumlanması. Kuruluşu ve kuramsal şeklini almasında Louis Althus
 • İdeoloji kuramı

  İdeoloji kuramı ya da teorisi, bir bilinç formasyonu olarak ideolojinin yapısı, işleyiş mekanizmaları, ideolojinin fonksiyonları ve öteki (t
 • Marksist edebiyat kuramı

  Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan
 • Marxist edebiyat kuramı

  Marksist edebiyat kuramı, temelini Marksist felsefe ve politika akımlarından alan ve edebiyat eleştirisine ekonomik, politik ve tarihsel açıdan
 • Pierre Macherey

  Pierre Macherey (d. 1938) Fransız Marksist edebiyat eleştirmeni. Louis Althusser`in eski öğrencisi ve etkileyici ``Kapital`i Okumak`` kitabının
 • Ekonomik belirlenimcilik

  Ekonomik belirlenimcilik ya da ekonomizm, insanlık tarihinde sadece iktisadi yapının politikaya yön verdiğini söyleyen teori. Karl Marx`ın gör
 • Hüsamettin Çetinkaya

  Hüsamettin Çetinkaya (1953, Malatya) Türk yazar, eleştirmen ve yayıncı