Marksist Teori

Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir. Marksizm bir öğreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünlük içerir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Marksist Teori ilgili konular

 • Teorİ

  Olgulardan hareketle, şeylerin birbirleriyle olan evrensel ve ideal ilişkileri içinde kavramanın ürünü olan kapsayıcı görüş; bilimsel bir
 • Eleştirel Teori

  Yirminci yüzyıl düşüncesinde, Frankfurt Okuluyla birleştirilen toplumsal analiz tarzı.
 • Ovizm

  Ovizm (Fransızca: ``Ovisme``), biyol. Bugün terk edilmiş olan biyolojik teori.
 • Feminist teori

  Feminist eleştiri’nin (ya da teorinin) etkileşimli ya da çelişkili farklı okulları ve akımları sözkonusudur. Marksist feminizm, radikal fem
 • ABRSM Sınavları

  ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) Sınavları uluslararası bir organizasyondur. Bu sınavlar teori ve pratik olmak üzere ik
 • Kinetik-moleküler teori

  Kinetik teori veya gazların kinetik teorisi, gazların basınç, sıcaklık, hacim gibi makroskopik özelliklerini moleküler bileşim ve hareketleri
 • Kinetik Teori

  Kinetik teori veya gazların kinetik teorisi, gazların basınç, sıcaklık, hacim gibi makroskopik özelliklerini moleküler bileşim ve hareketleri
 • Marksist teori

  Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapita
 • Teori (dergi)

  İşçi Partisi'nin yayınladığı aylık, teorik bir dergidir."Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Uluslar Birleşin" sloganı ile 1990 yılın
 • Teori ve gerçek olarak evrim

  "Evrim hem bir teori hem de bir olgudur (bilimsel bir gerçektir)" şeklindeki ifadeye, biyoloji literatüründe sıkça rastlanır. Bu ifade evrimin
Marksist Teori
Marksist teori