Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye'nin en eski köklü Öğretmen Yetiştirme Okulları'ndan biridir.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

} Atatürk Eğitim Fakültesi,Türkiye'nin en eski (ve/veya)köklü Öğretmen Yetiştirme Okulları'ndan biridir.

Tarihi

Kökeni, 1848'de açılan Darülmuyallim Rüştüyesi'ne dayanmaktadır.16 Mart 1848'de kurulan Rüştüye'nin amacı, Osmanlı Cumhuriyetin`de öğretmenler yetiştirmekti. Rüştiyeler, bu günün ortaöğretimi düzeyindeydiler. Bu tarihte, ilköğretimin ilk kademesi Yeni Sıbyan Mekteplerine öğretmen yetiştiren bir kurum yoktu. Zira, Sıbyan Mektepleri 1860'lara kadar medreselerin etkisi altında, geleneksel eğitimi sürdüyordu. Modern Okulların açılması üzerine ,1868 yılında İstanbul`da bu okullara öğretmen yetiştirmek üzere Darülmuallimín-i Sıbyan açılmıştır. Cumhuriyetin İlanından sonra Darülmuallimín-i í‚liye, bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla faaliyet gösterdi. Okullara öğretmen yetiştirmek Üzere Tali Kısmı açıldı.1947 Yılında misyonlarını uygulamak için İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı.Kısa süre sonra bu kurum öğretmen yetiştiren kurumlardan biri oldu.1978 Yılında Okul diğer yüksek okullarla birlikte kapatıldı. Ancak 1980 yılında Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu olarak açıldı.3 yıllık Eğitim Enstitüleri Öğretmen Okullarına dönüştü.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar