Marshall Berman, hümanist Marksist ve teorisyen. City University of New York’ta siyaset teorisi ve şehir sosyolojisi dersleri vermektedir. The Village Voice dergisinde düzenli olarak yazmaktadir.Halen New York’ta yaşamaktadır.

Marshall Berman

Marshall Berman, hümanist Marksist ve teorisyen. City University of New York’ta siyaset teorisi ve şehir sosyolojisi dersleri vermektedir. The Village Voice dergisinde düzenli olarak yazmaktadir. Halen New York’ta yaşamaktadır.

Berman, Modernizmin bitmemiş, tamamlanmamış bir proje olarak anlaşılmasindan yanadır ve bu yönde postmodernizme karş önemli bir eleştirel değerlendirme ortaya koyar. Bu yaklaşım hem postmodernizmin reddedilmesi hem de modernliğin yeniden değerlendirilmesi yönündedir. Modernizm, Berman'a göre, Karl Marx'ın Komünist Manifesto'da belirttiği anlamda katı olan her şeyin buharlaşması anlamına gelmektedir ve postmodernizm denilen süreç de bir kopuş değil ancak bunun bir devamıdır. Dolayısıyla, Berman'a göre, son zamanların fikir adamlarına degil bir önceki yüzyılın düsünürkerine dönerek Modernizmi yeniden değerlendirmek gerekmektedir. Modernite, Modernlik, Modernizm gibi kavram ayrımlarını netleştiren ve Modern düşüncenin anlaşılmasını belirginleştiren bir yaklaşım sergilemektedir.

Berman'in değişiyle;

"Bugün, dünyanın her köşesindeki insanlarca paylaşılan hayati bir deneyim tarzı; diğer bir deyişle uzay ve zamana, ben ve ötekilere, yaşamın imkanları ve zorluklarına ilişkin bir deneyim tarzı var. Bu deneyim bütününü modernlik diye adlandırmak istiyorum. Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden; ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, olduğumuz her şeyi yoketmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin, bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Ama, paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. Modern olmak, Marx'ın deyişiyle 'katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği' bir evrenin parçası olmaktır."

Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society isimli bir kitabı vardır.Türkcede, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor ve Marksizmle Maceram adlı kitapları yayımlanmıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar