Osmanlı`da derbend ve zor geçitlerin asayişini muhafaza ve müdafaa emniyetine memur edilen sınıfın amiri. Türk ve müslümanlar arasından atanırdı. Emrinde hristiyan tebaadan Martalos denilen muhafızlar bulunurdu.

Martalosbaşılık

Osmanlı`da derbend ve zor geçitlerin asayişini muhafaza ve müdafaa emniyetine memur edilen sınıfın amiri. Türk ve müslümanlar arasından atanırdı. Emrinde hristiyan tebaadan Martalos denilen muhafızlar bulunurdu.

İlgili konuları ara

Yanıtlar