Martin Litchfield West

Martin Litchfield West, OM, FBA (23 Eylül 1937 - 13 Temmuz 2015) İngiliz filolog ve klasikler uzmanı.

Antik Yunan müziği, Yunan tragedyası, Yunan lirik şiiri, Yunan ile antik Yakın Doğu arasındaki ilişkiler, şamanizm ile erken antik Yunan dini arasındaki bağlantılar hakkında yazmıştır. Bu çalışma Akadca, İbranice, Fenikece, Ugaritçe, Hititçe gibi dillerin yanı sıra Yunanca ve Latince materyaller kullanılarak ortaya çıkmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.