--}}

Marx'ın Yabancılaşma Teorisi

Yabancılaşma kavramı, Marx`in teorisinin özellikle başlangıc evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx`ın erken yazılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavramının çeşitli açılımlarını görmek mümkündür. 1844 Elyazmaları ve Alman İdeolojisi bu noktada anılmaya deger.

} Yabancılaşma kavramı, Marx`in teorisinin özellikle başlangıc evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx`ın erken yazılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavramının çeşitli açılımlarını görmek mümkündür. 1844 Elyazmaları ve Alman İdeolojisi bu noktada anılmaya deger. İki tür yabancılaşmadan sözedilebilir Marx`ın bu çalışmalarında. Bunlardan ilki, ``doğadan kopuş`` anlamaındaki yabancılaşmadır. İnsan, doğadan koparak kültürel-toplumsal alanda kendine ikinci bir doga kurmak anlamında, doğaya yabancılaşır.Bu insan oluşu açıklayan niteligiyle olumlu karşılanan yabancılaşmadır, zorunlu bir sürec olarak anlaşılır. İkinci yabancılaşma ise, bizzat kapitalist pazarın ve kapitalist toplumsal sistemin yarattığı yabancılaşmadır. Bunun sonucu olarak ``insan kendi doğasına`` yabancılaşır. Böylece insan kendine, kendi emeğine, ilişkilerine, dünyaya ve yaşama yabancılaşır. Kapitalist pazarin bir unsuru olarak işleyen çarklardan biri haline gelir. Anlaşılacağı gibi, yabancılaşma teorisinin Marx`in İnsanın doğası anlayışıyla yakından ilişkisi vardır. Marx`ın çalışmalarının sonraki dönemlerinde (örnegin Kapital`e gelindiginde) bu kavramı kullanmadığı görülür, ancak bununla birlikte bu kavramın içerdigi perspektifi bir şekilde devam ettirdigi söylenebilir. Meta fetişizmi nosyonunun bir anlamda insanın kendi dogasına yabancılaşmasının maddi temelini ya da yapısını açıklamaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz.

Kaynak

  • 1844 Elyazmaları, Karl Marx
  • Alman İdeolojisi, K.Marx.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Marx'ın Yabancılaşma Teorisi
Marx'ın yabancılaşma teorisi