Marx'ın yabancılaşma teorisi

Yabancılaşma kavramı, Marx`in teorisinin özellikle başlangıc evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx`ın erken yazılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavramının çeşitli açılımlarını görmek mümkündür. 1844 Elyazmaları ve Alman İdeolojisi bu noktada anılmaya deger.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: marx`ın yabancılaşma teorisi, marx`ın yabancılaşma teorisi, antonio gramsci, artı-değer, artı-emek, asya tipi üretim tarzı, burjuva, değişim değeri ve kullanım değeri, diyalektik materyalizm, dünya devrimi, emek gücü
Marx'ın yabancılaşma teorisi
Marx'ın Yabancılaşma Teorisi
} Yabancılaşma kavramı, Marx`in teorisinin özellikle başlangıc evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx`ın erken yazılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavramının çeşitli açılımlarını görmek mümkündür. 1844 Elyazmaları ve Alman İdeolojisi bu noktada anılmaya deger. İki tür yabancılaşmadan sözedilebilir Marx`ın bu çalışmalarında. Bunlardan ilki, ``doğadan kopuş`` anlamaındaki yabancılaşmadır. İnsan, doğadan koparak kültürel-toplumsal alanda kendine ikinci bir doga kurmak anlamında, doğaya yabancılaşır.Bu insan oluşu açıklayan niteligiyle olumlu karşılanan yabancılaşmadır, zorunlu bir sürec olarak anlaşılır. İkinci yabancılaşma ise, bizzat kapitalist pazarın ve kapitalist toplumsal sistemin yarattığı yabancılaşmadır. Bunun sonucu olarak ``insan kendi doğasına`` yabancılaşır. Böylece insan kendine, kendi emeğine, ilişkilerine, dünyaya ve yaşama yabancılaşır. Kapitalist pazarin bir unsuru olarak işleyen çarklardan biri haline gelir. Anlaşılacağı gibi, yabancılaşma teorisinin Marx`in İnsanın doğası anlayışıyla yakından ilişkisi vardır. Marx`ın çalışmalarının sonraki dönemlerinde (örnegin Kapital`e gelindiginde) bu kavramı kullanmadığı görülür, ancak bununla birlikte bu kavramın içerdigi perspektifi bir şekilde devam ettirdigi söylenebilir. Meta fetişizmi nosyonunun bir anlamda insanın kendi dogasına yabancılaşmasının maddi temelini ya da yapısını açıklamaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz.

Kaynak

  • 1844 Elyazmaları, Karl Marx
  • Alman İdeolojisi, K.Marx.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

marx`ın yabancılaşma teorisi antonio gramsci artı-değer artı-emek asya tipi üretim tarzı burjuva değişim değeri ve kullanım değeri diyalektik materyalizm dünya devrimi emek gücü
...

Okuma Önerileri

Yabancılaşma teorisi
3 yıl önce

Yabancılaşma teorisi, Feuerbach, Kapitalizm, Marks, İnsan, Stirner, Antagonizm, İnsan doğası, ,
Marx'ın yabancılaşma teorisi
3 yıl önce

Yabancılaşma kavramı, Marx`in teorisinin özellikle başlangıc evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx`ın erken yazılarında

Marx`ın yabancılaşma teorisi, Marx`ın yabancılaşma teorisi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü
Marx`ın yabancılaşma teorisi
3 yıl önce

Yabancılaşma kavramı, Marx'in teorisinin özellikle başlangıç evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx'ın erken yazılarında

Marx`ın yabancılaşma teorisi, Marx`ın yabancılaşma teorisi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü
Yabancılaşma
1 yıl önce

1- Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden uzaklaştıran. başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale get

Yabancılaşma, Yabancılaşma
Çalışma toplum bilimi
3 yıl önce

Çalışma toplum bilimi toplum biliminin temel olarak çalışma yaşamına ve endüstri ilişkilerine odaklanmış alt disiplinidir. Endüstrileşme

Çalışma toplum bilimi, Endüstri, Kapitalist, Toplum bilimi, İnsan kaynakları yönetimi, Dışlanma, Yabancılaşma, Ayrımcılık, Emek süreci, Sınıf tartışmaları
Life in Hell
3 yıl önce

''Life in Hell'', Matt Groening tarafından çizilen haftalık karikatür serisi. Seride insan biçimli tavşanlar ile eşcinsel bir çift yer alır.

Grundrisse
3 yıl önce

Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Türkçe: Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Taslağı) Alman filozof Karl Marx`ın 1858`de uzun el ya

Karl Marx
2 yıl önce

Karl Marx 1818-1883 yılları arasında ya­şamış ve düşünceleriyle oldukça etkili olmuş olan Alman düşünürü. La Misere de la Philosophie

Karl Marx, 14 Mart, 1818, 1883, 19. yüzyıl felsefesi, 5 Mayıs, Adam Smith, Almanya, Antonio Gramsci, Antonio Negri, Batı felsefesi
Yusufçuk Yusuf
3 yıl önce

Yusuçuk Yusuf, Yaşar Kemal`in Akaçasazın Ağaları üçlemesinin ikinci cilt romanıdır. Bu roman yabancılaşma ve değişmenin romanıdır. Çu

Yusufçuk Yusuf, Feodal, Kitap, Taslak, Yaşar Kemal, Çukurova, Ağa
Gregor Samsa
3 yıl önce

Gregor Samsa, Franz Kafka`nın uzun öyküsü Dönüşüm`deki hayali karakter. Gregor Samsa bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak b

Gregor Samsa, Dönüşüm (kitap), Franz Kafka, Hamamböceği, Hayali karakter, Taslak, Yabancılaşma
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.