``Marx-Studien``, Max Adler ve Rudolf Hilferding`in 1904-1925 yılları arasında Viyana`da yayınladıkları teorik Marksist dergiydi. Dergi Avusturya Marksizmi`nin en önemli teorik yayın organıydı.

Marx-Studien

``Marx-Studien``, Max Adler ve Rudolf Hilferding`in 1904-1925 yılları arasında Viyana`da yayınladıkları teorik Marksist dergiydi. Dergi Avusturya Marksizmi`nin en önemli teorik yayın organıydı.

Derginin yayıncıları derginin ilk sayısında Marx`a sadık kalacaklarını, ancak "harflere sadık kalmak" gibi bir hırsları olmadığını söyleyerek, Marksizm`i bir dogma olarak görmediklerini ifade ediyorlardı. Dergi Yeni-Kantçılık`la Marksizmi bir araya getiren bir teorik perspektifi savunuyordu.

İlgili konuları ara

Yanıtlar