Mastar

Kısaca: Mastar Boyutları sabitleştirilmiş kontrol aletleri. Zamanımızda büyük ekonomik faydalar sağladığı için, Özellikle seri üretim ünitelerinde çok kullanılmaktadır. Bu yüzden mastarlar, seri imalatın en uygun ölçü kontrol aletleridir. Bugün sanayi üretiminin çok fazla olduğu ileri ülkelerde mastar ve mastarlarla kontrol konuları çok daha ileri seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizde mastar kullanma alışkanlığı henüz yenidir. Başlıca uygulama alanları: a) Seri imalat parçalarının boyut kontrolleri ...devamı ☟

Mastar Boyutları sabitleştirilmiş kontrol aletleri. Zamanımızda büyük ekonomik faydalar sağladığı için, Özellikle seri üretim ünitelerinde çok kullanılmaktadır. Bu yüzden mastarlar, seri imalatın en uygun ölçü kontrol aletleridir. Bugün sanayi üretiminin çok fazla olduğu ileri ülkelerde mastar ve mastarlarla kontrol konuları çok daha ileri seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizde mastar kullanma alışkanlığı henüz yenidir. Başlıca uygulama alanları:

a) Seri imalat parçalarının boyut kontrolleri için,

b) Başka şekilde kontrol imkanı olmayan geometrik profil ve şekillerin kontrolleri için. Mastarlar her imalat takımlarında arandığı gibi konstrüksiyon bakımından basit ve maksada uygun olmalıdır. Bu, mastar konstrüktörünün önemli bir hedefidir. Basitlikteki maksat, ilkellik değildir. Maksada uygunluğun zamanla değiştirilmesi imkanlarını da göz önünde tutmak gereklidir.

Mastar konstrüksiyonu için önceden bazı bilgilerin bilinmesi lüzumludur:

a) Kontrol edilecek iş parçasının geometrik şekli - ölçüsü - toleransı - malzemesi - imalatı miktarı.

b) Mastarlama sırası, iş parçasının işlem sırasına göre tertip edilmelidir. Operasyon planlarında, işlemlerin cinsi, sırası, takımların ve aparatların numarası gösterilir. Bu bilgiler, mastarların seçimi ve konstrüksiyonuna tesir eden, yol gösteren faktörlerdir.

Mastarlar uygulama yerlerine göre şöyle sınıflandırılır:

1. imalat mastarları: imalat esnasında iş parçasını imal eden işçi tarafından kullanılır.

2. Kalite kontrol mastarları: Bir iş yerinin kalite kontrol şubesi tarafından iş parçalarının son kontrolleri için kullanılır.

3. Teslimat mastarları: İş parçaları müşteriye teslim edilirken müşteri tarafından kullanılan mastarlardır.

4. Takım mastarları: Takım imalatında kullanılan mastarlardır.

5. Yardımcı mastarlar: Mastara ilave edilebilen parçalardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

mastar

Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve ad gibi kullanılan biçimi, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb.

mastar

Türkçe mastar kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. infinitive n. infinitive, infinitive mood

mastar

eylemlik. sıvacıların ve duvarcıların cetvel gibi kullandıkları ensiz, uzun ve düz tahta, mıstar.

mastar

Türkçe mastar kelimesinin Fransızca karşılığı.
infinitif [le]

mastar

Türkçe mastar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grundform, Infinitiv, Nennform

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mastar (araç)
3 yıl önce

Mastar, düz kenar, veya keskin kenar, yüzeylerin yassılığını ve düzlüğünü kontrol etmek için kullanılan çeşitli ölçüm araçlarına verilen isim. Mastar...

Kök (dilbilgisi)
4 ay önce

kullanılabilirken, eylem kökleri mastar eklerinden (-mak, -mek) uygun olanıyla kullanılır. Dil bilgisinde eylemlerden sonra gelen mastar ekleri - (kısa çizgi) ile...

Fiil soylu kelime
4 ay önce

fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi içinde üçe ayrılır: İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç), Zarf-fiil (ulaç). Dün gece birkaç saat televizyon...

Balkan dil birliği
4 ay önce

Arnavutçasında fiillerin mastar hali dilden tamamen kaybolmuştur. Arumence, Bulgarca ve güney Sırp diyalektlerinde fiillerin mastar hali dilden neredeyse...

Balkan dil birliği, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), 1829, 1920, 1930, 1958, Almanca, Arnavutça, Balkan, Balkanlar, Bağlantı tanıtmak
Tekvir Suresi
4 ay önce

ismini ilk ayetinde geçen dürmek anlamına gelen küvviret-kevvera fiilinin mastar hâlinden almıştır. İniş sırasına göre 7. sure olarak, Tebbet Suresi'nden...

Tekvir Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Lamed
4 ay önce

gelir. Önek olarak kullanıldığında ise iki anlamdan birini taşır: Fiili mastar haline sokar. Türkçe'deki "-mek/-mak" eki gibidir. Kelimeyi "-e" haline...

Gezin, Maden
3 yıl önce

Diyarbakır'a 100 km mesafede Güneydoğu Torosların eteğinde yerleşmiş bir yanda Mastar Dağı öbür yanında koca Hazar Baba Dağı ve bunlar arasındaki mavi rengiyle...

Grekçe
4 ay önce

vurgu sistemi ile bugünkü Yunancadan oldukça farklıdır. Grekçe'de fiiller mastar, emir, dilek - şart ve istek kipi olmak üzere dört farklı forma sahiptir...

Yunanca, 1976, 1982, ABD, Alfa (alfabe), Almanca, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Antalya, Apulia