MATEM (türkçe) anlamı
yas.
MATEM (türkçe) anlamı
1. Yas:
Camiin methali
2. minberi
3. kamilen siyah matem bayraklarıyla kaplı.- A. İlhan.
MATEM (türkçe) ingilizcesi
1. [matar] v. slaughter
2. liquidate
3. destroy
4. dispatch
5. kill
6. murder
7. slay
8. n. mourning
9. sorrow
10. lament
MATEM (türkçe) fransızcası
1. deuil [le]
MATEM (türkçe) almancası
1. die Trauer
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yahudilikte Matem

Yahudilikte matem () Yahudiliğin klasik Tora ve rabinik metinlerindeki minhag ve mitsvaların bileşiminden türemiştir. Matemin uygulanış şekli, Yahudi cemaatinden Yahudi cemaatine çeşitlilik gösterir.

Euclid

Euclid M.Ö. dördüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Yunan matematikçisi. Geometri üzerine yazdığı Elemanlar isimli eseriyle Ünlüdur. Bu eserde verilen malzeme tamamen yeni olmayıp, daha önceki Pytogorean Hippocrate ve Eudoqus gibi yazarların eserlerinden alınmıştır. Ancak ...