MATEM (türkçe) anlamı
yas.
MATEM (türkçe) anlamı
1. Yas:
Camiin methali
2. minberi
3. kamilen siyah matem bayraklarıyla kaplı.- A. İlhan.
MATEM (türkçe) ingilizcesi
1. [matar] v. slaughter
2. liquidate
3. destroy
4. dispatch
5. kill
6. murder
7. slay
8. n. mourning
9. sorrow
10. lament
MATEM (türkçe) fransızcası
1. deuil [le]
MATEM (türkçe) almancası
1. die Trauer
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yahudilikte Matem

Yahudilikte matem () Yahudiliğin klasik Tora ve rabinik metinlerindeki minhag ve mitsvaların bileşiminden türemiştir. Matemin uygulanış şekli, Yahudi cemaatinden Yahudi cemaatine çeşitlilik gösterir.