Matematiksel çözümleme

Matematiksel çözümleme, integral ve diferansiyel hesaba (sonsuzküçükler hesabı) dayanan ve sonsuz seriler, değişimler hesabı, diferansiyel denklemler, Fourier analizi, gerçek değişkenli ve karmaşık değişkenli fonksiyonlar, vektör analizi, tansör (gerey) analizi, fonksiyonel analiz gibi alt dallara ayrılan matematik dalı.

Matematiksel çözümleme, integral ve diferansiyel hesaba (sonsuzküçükler hesabı) dayanan ve sonsuz seriler, değişimler hesabı, diferansiyel denklemler, Fourier analizi, gerçek değişkenli ve karmaşık değişkenli fonksiyonlar, vektör analizi, tansör (gerey) analizi, fonksiyonel analiz gibi alt dallara ayrılan matematik dalı. Ayrıca bak. analiz.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Matematiksel çözümleme ilgili konular