Matematiksel Sabit

En çok kullanılan matematiksel sabitler pi sayısı ( π {\textstyle \pi } ), e sayısı (doğal logaritma tabanı) ve i sayısıdır.

pi sayısı bir çemberin çevresinin çapına oranı ya da bir dairenin alanının yarıçap karesine oranı olarak ifade edilir.

e sayısı, Leonard Euler'in isminden gelir ve kabaca tanımı f ( x ) = 1 / x {\textstyle f(x)=1/x} fonksiyonunun eğrisi altında bir birim karelik alan sınırlanabilmesi için x = 1 {\textstyle x=1} doğrusunun sağında seçilecek doğrunun x {\displaystyle x} eksenini kestiği noktadır. Yani doğru x = e {\textstyle x=e} olarak seçilirse altta kalan şekil bir birim kare olacaktır. Bu eşitlik integral ile :

1 e 1 x d x = 1 {\displaystyle \int _{1}^{e}{\frac {1}{x}}dx=1} şeklinde ifade edilir.

e sayısının başka bir tanımıysa bir dizi limiti tarafından verilir (integral Riemann toplamına açıldığında aslında iki tanımın özdeş olduğu ortaya çıkar.)

lim x ( 1 + 1 x ) x {\displaystyle \lim _{x\to \infty }\left(1+{\frac {1}{x}}\right)^{x}}

Pi ve e sayıları reel sayılardır.

i sayısı ise karmaşık sayıların tanımlanmasında kullanılan bir sabittir ve 1 {\textstyle {\sqrt {-1}}} olarak tanımlıdır.

Bunlar temel sabitler olup, bunların haricinde pek çok sabit bulunmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.