İstanbul Ermeni Patriği Mateos İzmirliyan Patrikhâne'yi Ermeni teröristler ile dolduran, piskoposluklara isyân talimatları yazan ve Osmanlı Devleti'ni batı basın organlarına jurnal eden Patrik. Kaynak: kimkimdir.gen.

Mateos İzmirliyan

İstanbul Ermeni Patriği Mateos İzmirliyan Patrikhane'yi Ermeni teröristler ile dolduran, piskoposluklara isyan talimatları yazan ve Osmanlı Devleti'ni batı basın organlarına jurnal eden Patrik.

Yanıtlar