--}}

Math.h

C_Standard_library to edit this template go to template:C_Standard_library -->

C_Standard_library to edit this template go to C_Standard_library --> lowercase|title=math.h

C99 standartı tanımlı fonksiyonları

İsim !! Tanım
acos >| arccosinüs
asin >| arcsinüs
atan >| arctanjant
atan2 >| iki parametreli arctanjant
ceil >| x`i kendinden büyük ilk tamsayıya yuvarlar
cos >| cosinüs
cosh >| hiperbolik cosinüs
exp(double x) >| eksponensiyel fonksiyon, ``ex`` hesaplaması
fabs >| mutlak değer
floor >| x`i kendinden küçük ilk tamsayıya yuvarlar
fmod >| x/y işleminin kalanını bulur
frexp >| fraction and power of 2.
ldexp >| scale exponent of floating-point value
log >| natural logarithm
log10 >| base-10 logarithm
pow >| ``xy``, x üzeri y
sin >| sine
sinh >| hyperbolic sine
sqrt >| kare kök
tan >| tangent
tanh >| hyperbolic tangent


LinklerC standard Kütühanesi C başlıkları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.