Maui, Hawaii

Hinder

Hinder, 2001 yılında Oklahoma'da baterist Cody Hanson, gitarist Joe Garvey, ve solist Austin Winkler tarafından kurulan yeni nesil Amerikan hard rock gruplarındandır.

Ixodes

''Ixodes'', yaz kenesigiller (Ixodidae) familyasından tipik kene cinsidir.

Peridot

Peridot,olivin mineralinin bir çeşididir.Zebercet olarak da anılır.Peridot ismini Yunanca peridona ("bolca vermek") kelimesinden alır.Halk arasındaki diğer isimi "yılantaşı"dır.Bazen "beril" olarak isimledirilse de,[beril] Berilyum içeren farklı bir taş g...

Sarong

Sarong, Malay Takımadaları, Pasifik Adaları, Güney ve Güneydoğu Asya, Arap Yarımadası ve Afrika Boynuzu halklarının giydiği etek biçiminde sarılan kumaş parçası. Sarong, üstünde canlı renklerle basılmış büyük desenler bulunan ipek, keten ya da sentetik ku...

analjezi

Analjezi (analgesia) Parapsikolojik terminolojide trans haline ya da †˜değişik şuur halleri'nden birine girmiş kimi mistiklerin, yogilerin ve medyumların bu şuur hali sırasında, kimi zaman deneyimledikleri, acıya duyarsızlaşmaları, acı hissetmemeleri para...

Havai

Hawaii ya da Havai, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyâletlerinden biridir. Kuzey Büyük Okyanus'ta, anakaradan 3.700 kilometre uzaklıkta, bir adalar grubudur.

sömürgecilik

Bir devletin egemenliğini başka topraklar ve halklar üzerinde kurması ya da genişletmesidir. Sömürgeciliğin tarihi çok eskilere gitmektedir. İlkçağların devletleri de çevrelerindeki güçsüz ülkelerin kaynaklarından yararlanmak için onları sömürgeleştirirle...