Maurice Schumann (d. 10 Nisan 1911, Paris - ö. 9 Şubat 1998 Paris) Fransız devlet adamı.

Maurice Schumann

Maurice Schumann (d. 10 Nisan 1911, Paris - ö. 9 Şubat 1998 Paris) Fransız devlet adamı. Savaş öncesi Uluslararası İşçilerin Fransa Bölümü (SFIO) üyesi idi. Direnişte bulunmak için General de Gaulle'ün ekibine katılmış ve Özgür Fransa'nın sözcülüğünü üstlenmiştir. 1944'te Hristiyan-Demokrat çizgideki (MRP) Cumhuriyetçi Halk Hareketi'nin kurucusu olmuş, başkanlığını ve onursal başkanlığını yapmıştır. Milletvekilliği, Senatörlük, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Senato Başkanvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Charles de Gaulle'ün Avrupa'ya karşı yaklaşımını dile getirmesi üzerine bakanlıktan istifa etmiştir, Avrupa taraftarı olmasına rağmen, 1992 yılında Maastricht Anlaşması Referandumunda hayır oyu vermesi üzerine uzmanlar tarafından « le plus européen des gaullistes et le plus gaulliste des Européens » (Gaullecülerin en Avrupalısı, Avrupalıların en Gaullecüsü) olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Görevler

Hükümet * 11 Ağustos 1951 - 12 Haziran 1954 : Dışişleri Devlet Sekreteri * 14 Nisan 1962 - 15 Mayıs 1962 : Başbakan nezdinde, Fiziki Planlamadan sorumlu Bakan * 6 Nisan 1967 - 31 Mayıs 1968 : Bilimsel Araştırmalar, Atom ve Uzay Sorunlarından sorunlu Devlet Bakanı * 31 Mayıs 1968 - 20 Haziran 1969 : Sosyal işlerden sorumlu Devlet Bakanı * 22 Haziran 1969 - 15 Mart 1973 : Dışişleri Bakanı Senato * 1 Ekim 1974 - 9 Şubat 1998 : Nord Senatörü ** 5 Ekim 1977 - 30 Eylül 1983 : Senato Başkanvekili ** 6 Ekim 1986 - 4 Ekim 1995 : Senato Kültürel İşler Komisyonu Başkanı Meclis * 21 Ekim 1945 - 30 Kasım 1958 : Nord milletvekili ** Ekim 1957 - 30 Kasım 1958 : Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı * 8 Aralık 1958 - 7 Mayıs 1967 : Nord 10. seçim çevresi milletvekili ** 29 Ocak 1959 - 14 Nisan 1962 : Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ** 12 Aralık 1962 - 2 Nisan 1967 : Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı * 23 Haziran 1968 - 12 Ağustos 1968 : Nord 10. seçim çevresi milletvekili

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar