Mauritius

Mauritius Cumhuriyeti (Republic of Mauritius) Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Madagaskar'ın 900 km. kadar doğusunda ve Hindistan'ın 3.943 km. güneydoğusundadır. Yüzölçümü 2.040 km² olup, nüfus 1.230.602 'dir (2005). St.Brandon, Rodrigues ve Agalega Adaları da Maritus Cumhuriyeti'ne dahildir. Maritus, coğrafi olarak Hint Okyanusu'ndaki Maskaren Adaları'nın bir parçasıdır.Başkenti; Port louis (Louis iskelesi).

DEVLETİN ADI: Mauritius Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ: Port-Louis NÜFUSU: 1.081.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 2.045 km2 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hinduizm, Hıristiyanlık, İslamiyet PARA BİRİMİ: Rupi

Hint Okyanusundaki Mauritius Adası ve yakınındaki üç küçük adalar grubu üzerinde yer alan küçük bir devlet. Esas ada Madagaskar’ın 800 km doğusundadır, nüfusun % 97’sini, ülke topraklarının % 93’ünü ihtiva eder.

Tarihi

Mauritius, başlangıçta üzerinde kimsenin yaşamadığı bir ada idi. Adanın bütün halkı on altıncı yüzyıldan sonra buraya göçenlerin soyundan gelmektedir. Adanın Ortaçağ’da Arap ve Malezyalı denizciler tarafından bilindiği tahmin edilmektedir. Adaya ilk gelen Avrupalılar, on altıncı yüzyılda Portekizliler olmuştur. Hollandalılar 1598 ve 1710 yılları arasında adayı sömürge haline getirmeye çalıştılar. Ada, 1715’te Fransa’nın eline geçti ve 1810’a kadar Fransız sömürgesi olarak kaldı. 1810’da İngilizler adayı ele geçirdi, 1814 Paris Antlaşmasıyla ada resmen İngilizlere kaldı. 1833’te köleliğin kaldırılmasıyla, İngiltere Hindistan’dan köle yerine işçiler getirdi. 1837 ve 1907 yılları arasında adaya yaklaşık olarak 450.000 Hindli yerleşti. İkinci Dünya Savaşından sonra, Hinduları temsil eden İşçi Partisi, tek başına veya koalisyonlar halinde iktidara geldi. 1961’de İngiltere Mauritius’a bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1967’deki genel seçim sonunda Hinduların ve Müslümanların partileri koalisyon halinde iktidara geldi ve 12 Mart 1968’de Mauritius’un bağımsızlığı ilan edildi. 1991’e kadar İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesi olarak kaldı. Eylül 1991 seçimleri sonunda ülkede Cumhuriyet ilan edildi. 1992 Martında Maurihus’un İngiliz Milletler Topluluğu içindeki statüsü değişti. Haziran 1992’de Cassam Uteem meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi.

Fiziki Yapı

Oval şekilde görünüşü olan Mauritius Adası, volkanik bir yapıya sahiptir. Güney kıyısı hariç bütün kıyıları sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrilidir. 61 km uzunluk ve 46 km genişliğe sahip olan Mauritius, yakınındaki adacıklarla birlikte 1865 m’lik bir araziye sahiptir. Ova halindeki kuzey bölgesini, yüksekliği 670 metreye ulaşan orta kesimdeki yayla takip eder. Yayla üzerindeki birçok dağ silsileleri ve tek tek tepeler 900 m’nin altında bir yüksekliğe erişir.

Mauritius Adasının 560 km doğusundaki Rodrigues ve bunun yanındaki adacıkların toplam 119 km2lik bir yüzölçümü vardır. İki alçak Agelega Adaları Mauritius’un 930 km kuzeyinde bulunmakta olup, toplam olarak 27 km2lik bir alana sahiptir.

İklim

Adada yarı tropikal bir iklim hüküm sürer. Sıcaklık ortalaması kıyıda 23°C, yaylada 19°C’dir. Kasım ayından Nisan’a kadar, güneydoğu alizeleri dağlara ve yaylaya bol yağmur getirir. Bazı yamaçlar yılda 5000 mm’lik yağış alırken, dağların rüzgar almayan taraflarındaki kıyı arazileri ancak 900 mm’lik bir yağış alır. Arasıra esen kuvvetli kasırgalar adada büyük ölçüde tahribat yapar.

Tabii Kaynaklar

Bir zamanlar Mauritius Adasını kaplayan kesif ormanların pek azı kalmıştır. Adanın % 40’ı çorak arazilerden, fundalıklardan, çam ağaçlarından, öd ağaçlı ve akasyalı çayırlardan ibarettir. Ada topraklarının % 50’si ekili olup, geri kalan % 10’u insanların yerleşmesine ve yollara tahsis edilmiştir. Agalega Adaları, hindistancevizi ağaçları ile kaplıdır. On altıncı yüzyıldan itibaren, adanın ilk bitki örtüsünün ve hayvanlarının yerini yeni sokulan türler almıştır. Adanın değerli madeni yoktur.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Yüzölçümüne oranla dünyanın en kalabalık ülkelerden biri olan Mauritius’ta km2ye 444 kişi düşer ve aşırı nüfus artışı devlet için önemli bir mesele teşkil eder. Mauritius Adasında yoğunluk daha da fazla olup, km2ye düşen kişi sayısı 483’ü aşar.

Adada beş esas nüfus grubu vardır: Nüfusun yaklaşık % 69’unu Hindistan’dan göç edenlerin neslinden gelenler teşkil eder. Bunlar Hindular (Nüfusun % 53’ü) ve Müslümanlar (Nüfusun % 16’sı) olmak üzere iki gruba ayrılır. Afrikalı-Avrupalı, Afrikalı-Asyalı karışımından meydana gelen melezler % 27 civarındaki Çin asıllılar nüfusun % 3’ünü ve Fransız asıllılar nüfusun ancak % 1’ini temsil eder.

İngilizce ülkenin resmi dilidir. Fakat çok küçük azınlığın ana dilidir. Fransızca, Fransız asıllılar ve melezler tarafından konuşulur. Afrika dillerinden bazılarının sokulması ile basitleştirilmiş bir Fransızca olan melezlerin dili, yaygın bir şekilde müşterek anlaşma lisanı olarak kullanılır. Diğer önemli diller Hindlilerin konuştuğu Hindce, Müslümanlarca konuşulan Urdu dili, Çinlilerce konuşulan Çincedir.

Mauritius Adasında en yaygın din Hinduizmdir. Bundan sonra Hıristiyanlık ve İslamiyet gelir.

Nüfusun yaklaşık % 44’ü şehirlerde yaşar. Kuzeybatı kıyısındaki Port-Louis 150.000’lik nüfusu ile ülkenin başşehri, en büyük şehir ve limanıdır. Başlıca diğer şehir merkezleri yüksek arazilerde yer alır.

Ülkede çocukların ilkokul tahsili mecburidir. % 61 olan okur-yazar oranı sürekli artmaktadır. 1967’de Mauritius Üniversitesi açılmıştır.

Siyasi Hayat

Mauritius, başbakan tarafından yönetilen tek meclisli parlamenter bir hükumet şekline sahiptir. Meclis üyelerinin çoğu genel seçimle seçilir. Fakat az bir kısmı, en azından ülkenin bütün büyük gruplarını temsil edecek şekilde özel bir komite tarafından seçilir. Kanuni sistemde model olarak Fransa’yı almıştır.

Mauritius, dış münasebetlerde bloksuzluk siyaseti takip eder. Ülke kısmen ABD, BDT ve Çin ile ilişki kurarken, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile sıkı bağları devam ettirmektedir. Mauritius bağımsızlığından kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletlere üye olmuştur.

Ekonomi

Mauritius da değerlendirilebilir maden yoktur ve pek az işlenebilir toprak vardır. Topraklar fosfat bakımından fakirdir. Bununla beraber, bol yağış ve gübre kullanılan arazi, şekerkamışı üretimine imkan verir. Ada topraklarının yarısı ekilidir. Şeker üretimi oldukça yüksek olup, ülkenin temel sanayi ürününü teşkil eder. Üstelik, ülke kararlı fiyatlarla Avrupa Ekonomik Topluluğunda (AET) mukaveleyle garantili pazara sahiptir. İşlenen toprakların % 90’ında şekerkamışı yetiştirilir. Bu bitkinin yetişmesine elverişli olmayan topraklarda, çay ve tütün yetiştirilmektedir. Bahçe arazileri ve çiftlik hayvanları iç tüketim için yiyecek sağlar. Fakat toprakların büyük kısmı ihraç bitkilerine tahsis edildiğinden. Mauritius temel gıda maddesi olan pirinci ithal etmek zorunda kalmaktadır.

Hükumet ekonomiyi güçlendirmek ve yeni iş imkanları açmak için yabancıları sanayi tesisleri kurmaya teşvik etmektedir. Ülke yolları dar ve virajlıdır. Fakat şehir merkezleri arasında otobüs hizmeti vardır. Port-Louis de gemi tamir atölyeleri mevcuttur ve liman tesisleri geliştirilmektedir. Havayolları Mauritius’u Avrupa’ya, Afrika’ya, Hindistan’a ve Avustralya’ya bağlar.

Haritası

Mauritius koordinatları: -20.348404, 57.552152

Diğer anlamları

Mauritius

İngilizce Mauritius kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Isla Mauricio (isla en el océano Indico, cerca de Madagascar)

Mauritius

İngilizce Mauritius kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. l'île Maurice, République de Maurice, état de l'océan Indien située près de Madagascar

Mauritius

İngilizce Mauritius kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mauritius, Reblik im Indischen Ozean, Insel östlich von Madagaskar gelegen

Mauritius

İngilizce Mauritius kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Maurizio (isola nell'oceano Indiano, vicino al Madagascar)

Mauritius

İngilizce Mauritius kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Maurício (ilha no oceano índico, perto de Madagascar)

Mauritius

Almanca Mauritius kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. republic in the Indian Ocean, island located east of Madagascar

Mauritius

n. republic in the Indian Ocean, island located east of Madagascar n. Mauritius, republic in the Indian Ocean, island located east of Madagascar

Mauritius

Fransızca Mauritius kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mauritius

Mauritius

Almanca Mauritius kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. mauritius (m)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mauritius ilgili konular

 • .mu

  .mu Mauritius için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)
 • Maritus

  Mauritius (telaffuzu /məˈrɪʃəs/; İngilizce: Mauritius; Mauritius Kreyolü: Moris; Fransızca: Maurice, Fransızca telaffuz: [mɔˈʁis]) ya da r
 • Mauritius - Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Mauritius Cumhuriyetikısa şekli : MauritiusYönetim biçimi: Parlamenter demokrasiBaşkent: Port Louisİdari bölümler:
 • Afrika Birliği

  Afrika Birliği, Afrika ülkelerinin tek çatı altında toplandığı kuruluştur.
 • Angola İç Savaşı

  Angola İç Savaşı yeni bağımsızlığını kazanmış olan Angola'nın Portekiz himayesinden Nisan 1974'te çıkmasından sonra oluşmuş bir iht
 • Güney Afrika Futbol Federasyonları Konseyi

  Güney Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (İngilizce: ''Council of Southern Africa Football Associations, COSAFA''), Güney Afrika futbol federasy
 • Dünya çapında yaz saati uygulaması

  Dünya çapında yaz saati uygulaması kullanan ülkelerin listesi.
 • Monique Ohsan Bellepeau

  Agnès Monique Ohsan Bellepeau (d. 1942), bir politikacı ve 31 Mart 2012 yılından bu yana Mauritius devlet başkanıdır. 2010 yılından 2012'ye k
Mauritius
Mauritius