Mavera-ün'nehir

Maveraünnehir, Orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölge. Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mavera-ün'nehir ilgili konular

 • Maveraünnehir

  Maveraünehir, Amu Derya (Ceyhun), Sird Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan ünlü Türk ülkesi. Bu tarihi belde bugün, Özbekistan, Kalpakista
 • Amu-Darya alabalığı

  Ceyhun alabalığı (Salmo trutta oxianus), Salmonidae familyasından Özbekistan'ın Ceyhun (Amu Derya) sisteminde yaşayan bir alabalık alt türü.
 • Salmo trutta oxianus

  Ceyhun alabalığı (Salmo trutta oxianus), Salmonidae familyasından Özbekistan'ın Ceyhun (Amu Derya) sisteminde yaşayan bir alabalık alt türü.
 • Mavera-ün'nehir

  Maveraünnehir, Orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölge. Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekis
 • Türk-Arap İlişkileri

  Türk kavimleri ile Araplar arasındaki ilişkiler Cahiliye devrinde İpek Yolu vasıtasıyla ticaret ile sınırlıydı.
 • Türklerin İslamiyet'e girişi

  Türklerin büyük kısmı İslamiyet`ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy`a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din
 • Emevîler devrinde Alevîler

  Emevîler devrinde Alevîler==== Muaviye’nin Ali bin Ebâ Tâlib Mûrtezâ’ya karşı husumetinin nedenleri ====Hazreti Muhammed’in komutasında
 • Abbasiler devrinde Aleviler

  === Abbâsîler devrinde Alevîler ======= Ebû Müslim Horasânî’nin Abbâsîler’in iktidara gelmesindeki hizmetleri ====H. 129, M. 747 yılınd
 • Kuteybe bin Müslim

  Kuteybe bin Müslim (d.y. 670-ö. 715, Fergana), Arap komutan, Afganistan ve Orta Asya'da yaptığı fetihlerle Emevi topraklarının sınırlarını
 • Arap-Türk ilişkileri

  Türk kavimleri ile Araplar arasındaki ilişkiler Cahiliye devrinde İpek Yolu vasıtasıyla ticaret ile sınırlıydı.== Halife Ömer Dönemi ==Öm
Mavera-ün'nehir
Mavera-ün'nehir