Maximilien Rubel

Kısaca: Maximilien Rubel (1905- 1996)Çalışmalarını Karl Marx`ın eserleri ve hayatı üzerine yapmış olan tarihçi ve militan. Sorbonne ve Viyana üniversitelerinde hukuk, sosyoloji ve felsefe okumuştur. Marx`ın eserlerinin tahrifini ve eksik yayımlanışını eleştirerek, bu eserlerin sistematik bir araştırma içinde okunuşunu, onu ideoloji haline getiren okumalardan ayırt etmek için “marxoloji” terimini geliştirmiştir. ...devamı ☟

}

Maximilien Rubel (1905- 1996)

Çalışmalarını Karl Marx`ın eserleri ve hayatı üzerine yapmış olan tarihçi ve militan. Sorbonne ve Viyana üniversitelerinde hukuk, sosyoloji ve felsefe okumuştur. Marx`ın eserlerinin tahrifini ve eksik yayımlanışını eleştirerek, bu eserlerin sistematik bir araştırma içinde okunuşunu, onu ideoloji haline getiren okumalardan ayırt etmek için “marxoloji” terimini geliştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş hareketinde aktif olarak yer almış, İspanya İç Savaşı`ndaki mücadeleyi ve de konsey komünistlerini desteklemiştir. Marx`ın düşüncesinin özünün anti-kapitalizm ve devlet karşıtlığı olduğunu savunarak aslında hem ortodoks Marksistlerin hem de ortodoks anarşistlerin tepkisini, fakat özellikle de Stalinizm eleştirisi yüzünden Fransız Komünist Partisi`nin tepkisini üzerine çekmiştir. Anton Pannekoek ve Socialisme ou Barbarie Sosyalizm ya Barbarlık çevresiyle ilişki içinde olmuş, Rene Lefeuvre`in anarşizm, konsey komünizmi ve eleştirel Marksizm üzerine kitaplar ve broşürler yayımlayan yayıneviyle [1] yakın temaslar kurmuştur. Türkçeye ``Marx`ın Sosyolojisi`` (çev. Zuhal Bilgin, Çiviyazıları, 2006) adlı kitabı çevrilmiş olan Rubel, yaşamının sonuna kadar anti-kapitalist ve devlet karşıtı görüşlerine sadık kalmıştır.

Başlıca Eserleri: a€¢ ``Marx critique du marxisme`` (1974, Payot). a€¢ ``Guerre et paix nuclí©aires`` (rí©í©dití© en 1997, Paris-Mediterranee). a€¢ ``Karl Marx devant le bonapartisme`` (1960, Sulliver).

a€¢http://www.plusloin.org/rubel/ a€¢http://www.marxists.org/archive/rubel/index.htm

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.