MAYALAMAK (türkçe) anlamı
1. Maya koymak
içine maya karıştırmak.
MAYALAMAK (türkçe) anlamı
2. maya koymak
3. içine maya karıştırmak.
MAYALAMAK (türkçe) ingilizcesi
1. v. leaven,
MAYALAMAK (türkçe) almancası
1. v. fermentieren
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ferment

Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

Sweat

Sweat şu anlamlara gelebilir:

Bira Mayası

Bira yapmak, şekeri parçalamak, arpa şırasını mayalamak için kullanılan bir maya. Bira fabrikalarında maya...

Ulukayın

Ulukayın – Türk, Altay, Çuvaş, Yakut, Moğol ve Macar mitolojilerinde, halk inancında ve şamanizmde Yaşam Ağacı. Uluğkayın, Ulıkadhın, Olokaygın şeklinde de söylenir. Baykayın, Baykadhın, Paykaygın olarak da bilinir. Eşanlamlı olarak Bayterek (Beyterek, Begterek) veya Ulubuk ...