''Arkeolojik Höyük''

Maydos Kilisetepe Höyüğü

Arkeolojik Höyük |- valign="top" | style="text-align: left; white-space: nowrap;" | Adı: | bgcolor="#dfefff" | Maydos Kilisetepe Höyüğü |- valign="top" | style="text-align: left; white-space: nowrap;" | il: | bgcolor="#dfefff" | Çanakkale |- valign="top" | style="text-align: left;" | İlçe: | bgcolor="#dfefff" | Eceabat |- valign="top" | style="text-align: left; white-space: nowrap;" | Köy: | bgcolor="#dfefff" | Merkez |- valign="top" | style="text-align: left; white-space: nowrap;" | Türü: | bgcolor="#dfefff" | Höyük |- valign="top" | style="text-align: left; white-space: nowrap;" | Tahribat: | bgcolor="#dfefff" | Yapılaşma, yol |- valign="top" | style="text-align: left; white-space: nowrap;" | Tescil durumu: | bgcolor="#dfefff" | Tescilli Tepe, 200 x 180 metre boyutlarında ve 33 metre yüksekliktedir. Günümüzde denizden yaklaşık olarak 200 metre ilçeride bulunmaktadır. == Araştırmalar == Höyük 1982 yılında Mehmet Özdoğan tarafından yürütülen yüzey araştırmalarında saptanmıştır ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kazı çalışmalarında özellikle üzerinde durulan konu Erken Tunç Çağı – Orta Tunç Çağı geçiş evresine tarihlenen tabakaların araştırılmasıdır. Bu evre Troya çalışmalarında iyi anlaşılamamış bir evredir. En üstten itibaren Bizans, Roma, Klasik, Arkaik, Geometrik dönem ve yangın geçirmiş Demir Çağı tabakaları ile Tunç Çağı tabakası belirlenmiştir. == Buluntular == Yüzey araştırmalarında, batı kesimdeki kesitte Troya II. - V. tabakalarına tarihlenen 3 metre kalınlıktaki bir dolguda taş mimari kalıntılar vardır. Çanak çömlek buluntuları Erken Tunç Çağı II. ve III. evreler ile Orta Tunç Çağı'na geçiş (Troya I. – V. tabakaları) tarihlenen mallardır. == Tahribat durumu == Tepenin güneybatı kesimine civardaki dolgunun tümüyle tahrip olmasına yol açan bir su deposu inşa edilmiştir. Su deposu için yapılan yol tepeyi dolaşıp üste ulaşmakta ve depoya varmaktadır. Burada kaçak kazı çukurları da bulunmaktadır. Tepenin kuzey eteğinde ise konut yapılaşması vardır. Batı kesiminden de, ovayla aynı düzeye gelecek ölçüde toprak çekilmiştir. == Dış bağlantılar == * Fotoğraflar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar