Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı'dan beri kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

MAZBATA (türkçe) anlamı
1. Tutanak
MAZBATA (türkçe) ingilizcesi
1. official report (signed and submitted by a committee or group).,

Mazbata hakkında detaylı bilgi

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı'dan beri kullanılıyor. Resmi yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbatada, milletvekilinin adı, doğum yeri, mesleği gibi bilgiler yer alıyor. Üç nüsha olarak düzenleniyor. Bir nüshası vekile veriliyor, biri YSK'ya gönderiliyor, diğeri ise il seçim kurulunda kalıyor. Vekiller, seçildiklerine dair bu belgeyi, il seçim kurullarından alıyor. Belgede il seçim kurulu başkanı ve üyelerinin imzası bulunuyor. Mazbatasını alan vekil Meclis'te kaydını yaptırıyor. Ardından milletvekili olduğuna dair kimlik kartını alıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tutanak

Bir toplantıda yapılan konuşmaların, sunulan önerilerin, belirlenen sorunların, varılan kararların, bir olayın meydana geliş biçiminin, sonuçlarının vs. resmi olarak yazıya geçirilmesi.• Tutanak karar defterine kaydedilmeli, toplantının tarihi ve alınan kararın sayısı ...

Mithat Paşa

Mithat Paşa (1822 - 1884) 18 Ekim 1822'de İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu İstanbul'da ve babasının naip olarak bulunduğu Vidin ve Loveç'te (Lofça) geçirdi. Özel eğitim gördü. 1834'te Divan-ı Humayün kaleminde görev aldı. Burada kendisine Midhat mahlası verildi. Daha sonra ...

Mehmed Fahri Kopuz

Mehmed Fahri Kopuz 1882 yılında İstanbul'da doğdu. Gümrük memurlarından Kadri Bey'in oğludur. İlk öğreniminden sonra 1889'da Vefa İdadisi'ne girdi;1903 yılında buradan mezun oldu.

Encümen-i Daniş

On dokuzuncu asrın ortalarında resmen kurulmuş olan ilk Türk Akademisi. Kuruluş gâyesi eğitim ve kültür alanında gerekli çalışmaları yapmak, batıdaki ilmî çalışmaları ve yenilikleri tâkib etmek, Türk dilinde ilim ve fenlere dâir lüzümlu kitapları hazırlamak veya tercüme ...

Said Paşa (Küçük)

Said Paşa (Küçük Mehmed) Osmanlı sadrâzamlarından. 1838 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Seb’a-zâde Ali Nâmık Efendidir.

Mehmet Said Paşa

Tam adı Küçük Mehmed Said Paşa. Osmanlı Devlet Adamı. 1838 yılında Erzurum`da doğdu. Zamanın Bahriye Müşii (Mareşal) Eğinli Said Paşa`dan ayırmak için “Küçük” lakabı takıldı. Öğrenimine Erzurum`da başladı ve İstanbul`da devam etti. Meclis-i vala mazbata odasına ...

TBMM Yemin Krizi

TBMM yemin krizi, 12 Haziran 2011 seçimleri sonucu meclise girmeye hak kazanan bazı milletvekillerinin tutuklu olması ve tahliye edilmemesi ile Hatip Dicle'nin vekilliğinin düşürülmesi sonucu meydana geldi. Parlamentoda yapılan yemin törenine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet ...