Meşaleler Muharebesi, 1583 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında yapılan bir muharebedir.

Meşaleler Muharebesi

Meşaleler Muharebesi, 1583 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında yapılan bir muharebedir. == Muharebeden önceki gelişmeler == Osmanlılar ve Safeviler arasında 1555 Amasya Antlaşması devam ederken Şah Tahmasb'ın ölümüyle İran'da şahlık mücadelesi başladı ve sonuçta Şah II. İsmail iktidarı ele geçirdi (1576). Şah İsmail babasının Osmanlılarla olan barış siyasetini bozdu. Ancak 1577'deki ölümüyle birlikte, önce Muhammed Hudabende, ardından oğlu Hamza Mirza idareyi eline aldı. Hudabende'nin hükümdarlığı sırasında Osmanlılar, İran içlerine doğru ilerlemeye başladılar. Çıldır Muharebesi'nden sonra Gürcistan ele geçirildi.

Muharebe

Rumeli'den yollanan kuvvetlerin takviyesiyle Özdemiroğlu Osman Paşa İran serdarı İmam Kulu Han ile çarpıştı. 1583'de İmam Kulu Han elli bin kadar kuvvetiyle Osman Paşanın üzerine yürüdü. Osman Paşa, Beştepe mevkiinde İran ordusuyla karşı karşıya geldi. Geceleri de muharebe devam ettiğinden, meşale yakılması zorunlu olmuştur. Bu yüzden bu muharebeye Meşaleler Muharebesi denmiştir. Bu muharebede İmam Kulu Han 7.000 kayıp vermiştir, ve ordusunun dağılmasıyla geri çekilmek durumunda kalmıştır.

Muharebenin sonuçları

Bu zaferle birlikte Osmanlılar Şirvan'ı geri almıştır. Dağıstan ve Gürcistan, Safevi tehdidinden kurtulmuştur. Kür'ün alınması kolaylaşmıştır.

Kaynaklar

Büyük Osmanlı Ansiklopedisi (İsmail UZUNÇARŞILI-Enver Ziya KARAL-İsmail Hakkı DANİŞMEND)

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar