Meşe

Kısaca: Meşe Familyası: Kayıngiller (Fagaceae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Yaygın. Kışın yaprağını döken, her zaman yeşil, ağaç veya çalılar. Meşe yaprakları farklı şekil ve görünüştedirler. Kenarları dişli, loplu veya düzdür. Erkek çiçekler, bir önceki yıla ait sürgünlerde, tek tek ve uzun bir eksen üzerinde çok sayıda toplanmışlardır. Dişi çiçekler teker teker veya 3-5'i bir arada başçıklar halinde bulunurlar. Çiçeğin veya çiçek durumunun tabanında çanağa benzeyen bir kupula (kadeh, kapçık ...devamı ☟

Meşe
Meşe

Meşe Familyası: Kayıngiller (Fagaceae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Yaygın.

Kışın yaprağını döken, her zaman yeşil, ağaç veya çalılar. Meşe yaprakları farklı şekil ve görünüştedirler. Kenarları dişli, loplu veya düzdür. Erkek çiçekler, bir önceki yıla ait sürgünlerde, tek tek ve uzun bir eksen üzerinde çok sayıda toplanmışlardır. Dişi çiçekler teker teker veya 3-5'i bir arada başçıklar halinde bulunurlar. Çiçeğin veya çiçek durumunun tabanında çanağa benzeyen bir kupula (kadeh, kapçık) vardır. Her kupula içinde bir meyve (pelit) bulunur. Meyveyi dip tarafından içine alan bu kadeh, boyut ve şekil itibariyle değişik tipler gösterir. Kupulanın üzeri genellikle sık bir şekilde sert pullarla örtülmüştür.

Dünya üzerinde 200'ün üzerinde meşe türü yayılmış bulunmaktadır. Türkiye'de ise tabii olarak bulunan meşe türü 18'dir. Bundan dolayı Türkiye, meşelerin kaplamış oldukları alan bakımından oldukça zengindir. Bütün orman bölgelerinde, hatta bozkır alanlarında bile birçok meşe ormanlarına rastlamak mümkündür. Bugün Türkiye'de koru ve kesimlik halinde 6,5 milyon hektar meşe ormanı bulunmaktadır. Bunun için meşeler, ormancılık ve parkçılık yönünden önem taşımaktadır.

Meşeler, odunlarının anatomik yapıları, kullanış yeri bakımından büyük farklar gösterirler. Odunlarının anatomik özelliklerine göre: 1) Ak meşe, 2) Kırmızı meşe, 3) Herdem yeşil meşe olmak üzere üçe ayrılırlar.

1. Ak meşe: Bu gruba giren meşelerin odunları geniş lümenli iletim borularına sahiptirler. Yaprakları dikenli ve dişli değildir. Meyvenin iç yüzü çıplak ve meyve (palamut) olgunlaşması bir yılda tamamlanır. Tohumları tatlıdır. Türkiye'de tabii olarak yetişen bu gruptaki meşe türleri şunlardır: Saplı meşe, Macar meşesi, mazı meşesi, tüylü meşe vs.

2. Kırmızı meşe: Odunları ak meşelere göre daha koyu kırmızımsı kahverengidir. Yaprak kenarlarının uçları, kılçıksı ve dikensidir. Meyveleri iki yılda olgunlaşır. Meyvenin iç yüzü tüylüdür. Tohumları acıdır. Türkiye'de tabii olarak yetişen bu gruba dahil meşeler şunlardır: Lübnan meşesi, Türk meşesi, Makedonya meşesi vs.

3. Herdem yeşil meşe: Odunları diğerlerinden büyük iletim borularının devamlı bir halka taşımamasıyla ayırt edilir. İletim boruları şeritler halinde ısınsal yönde sıralar teşkil ederler. Yaprakları deri gibi sert, tam kenarlı ve kenarları dişli-sert dikenlidir. Meyve bir veya iki yılda olgunlaşır. Bu gruptan Türkiye'de tabii olarak yetişenler şunlardır: Kermes meşesi (Q. cocifera), Pırnal meşesi (Q.ilex) vs.

Diğer meşelere Örnek olarak mantar meşesi (Q.suber), bataklık meşesi (Q.palustris) ve kırmızı Amerikan meşesi (Q.rubra) verilebilir.

Kullanılış açısından da, aşağıdaki meşeler Türkiye'de önemli rol oynarlar.

Mazı meşesi: Memleketimizde yaygın olan, yaprak döken, çalı veya küçük ağaçlar. Yapraklar loplu, dalgalı ve derin dişlidir. Bu bitkinin önemi, taşıdığı mazılardan ileri gelir. Bitkinin tomurcuk, genç dal veya yapraklarını Cynips gallae tinctoriae adlı sineğin sokması ve yumurtalarını buraya bırakmasıyla meydana gelen ve 1,5-2 cm çapında olan toparlak oluşumlar, mazı (Gallae) adını alır. Mazının bileşiminde % 50-70 kadar tanen vardır. Deri sanayiinde ve boyacılıkta kullanılır. Mazıdan elde edilen tanen ve gallik asit, tıpta ishal ve dizanteriye karşı kullanılır. Mazı, Türkiye'nin önemli ihraç maddelerindendir.

Mantar meşesi: Batı Akdeniz havzasında ve Türkiye'de yer yer Batı Anadolu'da yetişir. 15-20 m kadar boyunda, kalın dallı, geniş tepeli ağaçlardır. Meyveleri kısa saplıdır. Yaprak kenarlı, dişli ve batıcıdır. Bu ağacın gövdesinin taşıdığı mantar tabakası kalındır ve bu sebeple bu ağaçlar mantar elde etmek için kullanılır. Mantar meşesinden elde edilen mantar, şişe mantarı olarak, balıkçı ağlarında, ayrıca bu mantardan suberin asidi elde edilerek plastik sanayiinde de kullanılır.

Palamut meşesi: Türkiye'de Karadeniz bölgesi dışında, Anadolu'da yaygındır. Yaprak kenarları testere dişli ve dişlerin uçları dikenlidir. Kupula (kadeh) büyük, 4-6 cm çapındadır. Üzerindeki tırnaklar kalın ve serttir. Bu tırnaklara ticarette trillo denir. Meyveleri palamut (Valonea) adını alır. Palamut ve kupula % 20-40 tanen taşır. Türkiye'nin önemli bir ihraç maddesidir. Yıllık palamut istihsalimiz 60.000 ton civarındadır. Deri ve boya endüstrisinde de geniş ölçüde kullanılır.

Kermes meşesi: Akdeniz havzasında ve memleketimizde yetişmekte olup, çalı veya küçük ağaç görünüşündedir. Yaprakları çıplak ve kenarları dişli dikenlidir. Bu bitkinin dalları üzerinde yaşayan “Kermes ilicis” türündeki böceğin dişilerinden kırmızı renkli bir boya maddesi elde edilir.

Saplı meşe (Q.pedunculata): Meyveleri saplıdır.

Sapsız meşe (Q.sessiliflora): Meyveleri sapsızdır. Anadolu'da yetişmekte olan bu iki meşe türünün gövde ve dallarının kabuğu tanence zengindir. Tıpta ve deri sanayiinde kullanılır. Bu meşelerin kabukları tıpta ishale karşı ve kan durdurucu olarak, kavrulmuş tohumları da, özellikle çocuk hastalıklarında ishale karşı kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Meşeler, kıymetli yakacak ve kullanılacak odun verirler. Ayrıca iyi bir hayvan yemi olarak meyveleri, tanence zengin kabuk, meyve ve meyve kadehi, patalojik bir teşekkül olan meşe mazıları değerli yan orman ürünleri arasında yer alırlar. Park ve bahçecilik yönünden de önem taşırlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Meşe

1 . Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus).
2 . sıfatBu ağaçtan yapılmış olan.

Meşe

Türkçe Meşe kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Mese] adj. oaken n. oak

Meşe

kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (quercus). bu ağaçtan yapılmış olan.

Meşe

Türkçe Meşe kelimesinin Fransızca karşılığı.
chêne [le]

Meşe

Türkçe Meşe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eiche

misafir - 8 yıl önce
Meşeler derin kökleri nedeniyle yağmur sularının alt tabakalara inmesini sağlayarak yeraltı sularının beslenmesini sağlarlar.Kuraklığa karşı en önemli savaş araçlarındandırlar.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Meşe Resimleri

Mese (Konstantinopolis)
6 yıl önce

Mese (Modern Yunanca: ἡ Μέση [Ὀδός] Mési, lit. "Orta [Cadde]") Konstantinopolis (Bugün İstanbul, Türkiye) şehrinin ana yolu ve Bizans İmparatorluğu'nda...

Meşe Şarkısı
6 yıl önce

ananın ninnisi Meşeyle büyüyecek toprağın efsanesi Yeşil dalgalarıyla coşsun meşe denizi Yürekten sarar sizi bir meşe ailesi Can arkadaşım meşem benim Dostum...

Meşe Şarkısı, Işın Karaca, Melih Kibar, Müjde Ar, Nev, Yonca Lodi, Aysel Gürel
Meşe Ormanında Manastır
6 yıl önce

Meşe Ormanında Manastır ya da Meşe Ağaçları Altındaki Manastır (Almanca: Abtei im Eichwald), Caspar David Friedrich'in yağlı boya tablosu. Tablo 1809-1810...

Meşe Ardahan
6 yıl önce

Meşe Ardahan, Ardahan'ın Hanak ve Damal ilçelerini kaplayan platolar eskiden tamamen sarıçam ormanları ile kaplı olması nedeniyle bu bölge meşe ardahan...

Sapsız meşe
3 yıl önce

Sapsız meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), Kayıngiller (Fagaceae) familyasından ve Ak Meşeler Grubuna dahildir. 30 metreye kadar boylanabilen,...

Sapsız meşe, Taksokutu, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bitki, Fagaceae, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Quercus, Taslak, Mattuschka
Tüylü meşe
6 yıl önce

Tüylü meşe (Quercus pubescens), kayıngiller (Fagaceae) familyasından yaprak döken bir meşe türü. Orta boylu bir ağaçtır bazen 20 m'ye kadar kadar ulaşır...

Tüylü meşe, Ankara, Ağaç, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Fagaceae, Karaçam, Kayseri, Konya, Magnoliophyta, Magnoliopsida
Saçlı meşe
3 yıl önce

Saçlı meşe (Quercus cerris), kayıngiller (Fagaceae) familyasından anavatanı Güney Avrupa ve Anadolu olan bir meşe türü. Asya'nın batısında Türkiye, Suriye...

Saçlı meşe, ,
Palamut (yemiş)
3 yıl önce

Meşe Palamudu (ya da kısaca Palamut), Türkiye'de yetişen meşe ağacının sap kısmı kapalı ve oval, diğer kısmı açık olan ve içinde pelit denilen kestane...

Palamut (yemiş), Fındık, Meyve, Meşe, Palamut