Meşrepzade Mehmet Arif Efendi

Meşrebzâde Mehmet Arif Efendi

Meşrebzade Mehmet Arif Efendi | resim = | resim_boyutu = | başlık = | doğum_adı = | doğum_tarihi = 1791 | doğum_yeri = İstanbul | ölüm_tarihi = 1488 | ölüm_yeri = İstanbul | yattığı_yer = | anıtlar = | ikamet = | milliyeti = | soyu = | vatandaşlık = | diğer_adları = | tanınma_nedeni = | eğitim = | aktif_yılları = | meslek = Alim, müderris, kadı, eğitimci, Osmanlı Devleti şeyhülislamı. | unvan = | etkiledikleri = | etkilendikleri = | önceki = | sonraki = | ebeveynler = | eş = | çocukları = | imza = | dipnotlar = }} Meşrebzade Mehmet Arif Efendi (d. 1791 – ö. 1858), Osmanlı ilim ve devlet adamı. Tanzimat döneminin ünlü şeyhülislamlarından birisidir. Tanzimat reformlarını benimsemiş bir devlet adamıdır. Yaşamı 1791’de dünyaya geldi. Babası, Müderris Şatırzade Emin Efendi’dir. Medrese öğreniminden sonra müderrislik ve kadılık yaptı. Fıkıh ilminde uzmandı. 1818'de Selanik kadisi, 1826’da Mekke kadisi ve fetva emini, 1846’da Anadolu kazaskeri, 1848 sonlarinda Meclis'i Vala mufettisi.' Haziran 1851’de Rumeli kadısı oldu. Devrin önemli bilim adamlarını bir araya getiren Encümen-i Daniş'e üye olarak görevlendirildi. 21 Mart 1854 - 27 Aralık 1858 tarihleri arasında şeyhülislamlık yaptı. Tanzimat reformlarını benimseyen Meşrebzade’nin şeyhülislamlık döneminde kadılıktan naibliğe geçiş dönemi başlamış ve “Muallimhanei Nüvvab” adlı 3 yıllık bir okul kurulmuştur 16 Aralık 1858'de İstanbul'da vefat etmiştir ve mezarı sur dışında Mustafa Paşa Tekkesi yanındadır. Değerlendirilmesi Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir:
Fakih, alim ve fazıldı.
Notlar Ayrıca bakınız * Osmanlı şeyhülislamları listesi Dış bağlantılar * Kara, İsmail ve Işın, Ekrem (2008), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, ISBN:9750800710 * Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.III say.275 [1]

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.