MECRUH (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Yaralı:
Harbiye nazırıyla sadrazamı vurmuşlar. Ahmet Rıza tehlikeli surette mecruh...- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz İncinmiş olan (kimse).
MECRUH (türkçe) anlamı
3. yaralı
4. yaralanmış olan (kimse).incinmiş olan (kimse).
MECRUH (türkçe) ingilizcesi
1. wounded
2. injured