Mecz��P

Mecaz

Humphrey Primatt

p. 53 ^ Linda Merz-Perez, Kathleen M. Heide. (2004). Animal Cruelty: Pathway to Violence Against People. AltaMira Press. p. 8. 0-7591-0304-6 ^ Boddice

Mecâz

Mecaz anlam

Mecaz ya da metafor, ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılan kavram. Ad değişimi olarak da bilinir.

Mürsel mecaz

mecazi

Mecaz ya da metafor, ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılan kavram. Ad değişimi olarak da bilinir.

ad değişimi

Mecaz ya da metafor, ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılan kavram. Ad değişimi olarak da bilinir.

F.C. Metz

Football Club de Metz

Ad Aktarması