Medeni Kanun

Kısaca: Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde sona ermesine) ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, evlilik hukuku, eşya hukuku, miras hukuku medeni hukuk kapsamında yer alırlar ve medeni kanunla düzenlenirler. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku da aslında medeni hukukun uzantısıdır. Medeni hukuk salt bir hukuk dalı olmaktan öte hukukun özüdür. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Medeni hukuk
7 ay önce

Borçlar Kanunu'dur. Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve...

Medeni hukuk, Borç, Doğruluk, Fiil, Hakim, Hukuk, Kamu hukuku, Taslak, Tüzel kişi, í–zel hukuk, Kişisel haklar
Türk Medeni Kanunu
7 ay önce

arşivlendi. - TBMM internet sitesi. Türk Medeni yasasının Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkkında yasa Yeni Medeni yasasın Yaşamımıza Getireceği Değişiklikler...

Türk Medeni Kanunu, Medeni Kanun, Aile Hukuku, Atatürk Devrimleri, Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını, Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Köy Enstitüleri, Lİ¢kap ve Unvanların Kaldırılması, Mecellenin Kaldırılması
Türk Kanunu Medenisi
7 ay önce

Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunundan iktibas edilmiştir. Kazuistik metoda sahip Prusya Kanunu ile devrimci bir felsefeye sahip katı Fransız Kanunu...

Medeni usul hukuku
7 ay önce

Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Usul, Arapça kökenli...

Soyadı Kanunu
7 ay önce

soyadı olarak alınmasına izin verilmez. Soyadı seçme görevi, 2003'te medeni kanun değişinceye kadar ailenin başı sayılan kocaya verilmiştir. Yasanın amacı...

Soyadı Kanunu, Soyadı Kanunu
özel hukuk
7 ay önce

alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Mecelle
7 ay önce

uluslar (milel-i mütemeddine) bu konuyu Medeni Kanun ile çözerken, Osmanlı devletinde bu konuda pek çok kanun ve nizam yapılmıştı. Bunların eksikleri...

Mecelle, 19. yüzyıl, Ahmet Cevdet Paşa, Fransız, Hanif, Hukuk, Mecelle'nin Genel Kuralları, Medeni Hukuk, Osmanlı Devleti, Taslak, İslam Hukuku
Türk Borçlar Kanunu
7 ay önce

Borçlar Kanunu'nu yürürlükten kaldırdı. Türkiye'de borçlar hukuku alanına ilişkin kuralları içeren başlıca kanundur. Türk Medeni Kanunu'nun beşinci kitabı...