Medeni Mehmed

Es-Seyyid İstanbullu Mehmet Nuri Medeni Efendi, (19 Kasım 1859- 29 Temmuz 1927) Osmanlı İmparatorluğu`nun son Şeyhülislamı`dır.

Es-Seyyid İstanbullu Mehmet Nuri Medeni Efendi, (19 Kasım 1859-29 Temmuz 1927) Osmanlı İmparatorluğu`nun son Şeyhülislamı`dır.

Medeni Mehmed Efendi 19 Kasım 1859 tarihinde İstanbul`un Üsküdar Sultantepesi`nde doğmuştur. Babası 1820-1896 yılları arasında İstanbul`da yaşamış ve öldüğünde Tetkikat-ı Şer`iyye Meclisi Reisi olan, Anadolu ve Rumeli Kazaskeri Payeli, Sermüneccim el-Hac, es-Seyyid Tarsusizade Osman Kamil Efendi (İstanbullu) olup, annesi Fındıkzade (Fındıkgil) Şerife Hatice Hanım`dır.

İstanbul`un Vefa semtinde büyüyen Mehmet Nuri Medeni Efendi, ilk eğitimine babasıyla başlayıp, Şehzade ve Fatih Camii medreselerinden ve Mekteb-i Nüvvab`tan mezun olmuş ve İstanbul Müderrisi olmuştur. Zaman içinde yükselmiş ve Mahreç payesi almıştır. 22 yaşında ruus maaşı ile çalışmaya başlayarak Osmanlı hukuk teşkilatının çeşitli kurumlarında kademe kademe yükselmiş ve 1912 yılında Mısır Kadısı olmuştur. Mart 1912- Ağustos 1915 yılları arasında Kahire`de yaşayarak Mısır Kadılığı yapmış, daha sonra Adana vilayeti merkez kadılığına tayin edilmiş, bir ay sonra istifa ederek kadılıktan ayrılmıştır.

1920`de aldığı Anadolu Kazaskeri Payesi ile bilfiil kazaskerlik yapmış, 26 Eylül 1920`de Şeyhülislam tayin edilmiş, hükümet istifa edince ayrılmış, son Osmanlı kabinesi kurulunca 4 Kasım 1920`de tekrar Şeyhülislam tayin edilmiştir.

1 Kasım 1922 tarihinde T.B.M.M. Saltanatı kaldırınca son Osmanlı Hükümeti ile birlikte istifa etmiş ve Şeyhülislamlık makamı da son bulmuştur. Kendisi Yüzellilikler`den sayılmamış fakat Damat Ferit Paşa kabinesinde bulunduğu için emekli maaşı bağlanmamıştır.

Eşi Şerife Hatice Fehime Hanım`dan üç kızı,bir oğlu olmuştur. Mehmet Nuri Medeni Efendi 29 Temmuz 1927 tarihinde İstanbul`da vefat etmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Medeni Mehmed ilgili konular

 • Kasım

  Kasım Gregoryan Takviminde senenin on birinci ayı, 30 günden oluşur.
 • Sadrazamlar

  Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
 • Medeni Mehmed

  Es-Seyyid İstanbullu Mehmet Nuri Medeni Efendi, (19 Kasım 1859- 29 Temmuz 1927) Osmanlı İmparatorluğu`nun son Şeyhülislamı`dır.
 • Durak Mehmed Paşa

  Durak Mehmed Paşa (ö. Kasım 1755, Resmo, Girit) Osmanlı devlet adamı ve denizcisi.
 • Osmanlı Evkaf Nazırlığı

  Evkaf Nazırlığı ya da Evkaf-ı Hümayun Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde vakıf kurumlarından sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı Hazine-i Hassa Nazırlığı

  Hazine-i Hassa Nazırlığı Osmanlı Devleti'nde padişahın özel gelir ve giderlerinden sorumlu nazırlıktı.
 • Osmanlı Maliye Nazırlığı

  Maliye Nazırlığı ya da Maliye Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde maliye işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırlığı

  Ticaret ve Ziraat Nazırlığı Osmanlı Devletinde Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.
 • Medeni Mehmet Nuri

  Medeni Mehmet Nuri Efendi, (24 Kasım 1859-29 Temmuz 1927) Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı'dır.
 • Mehmed Nabi Bey

  Mehmed Nabi Bey ya da Menemenlizade Mehmed Nabi Bey (1868-1924) Osmanlı Devleti'nin son döneminde hizmet vermiş bir devlet adamıdır.