Medeni Mehmet Nuri Efendi

Kısaca: Es-Seyyid İstanbullu Medeni Mehmet Nuri Efendi, (19 Kasım 1859-29 Temmuz 1927) Osmanlı İmparatorluğu`nun son Şeyhülislamı`dır. ...devamı ☟

Es-Seyyid İstanbullu Medeni Mehmet Nuri Efendi, (19 Kasım 1859-29 Temmuz 1927) Osmanlı İmparatorluğu`nun son Şeyhülislamı`dır.

Medeni Mehmed Nuri Efendi 19 Kasım 1859 tarihinde İstanbul`un Üsküdar Sultantepesi`nde doğmuştur. Babası 1820-1896 yılları arasında İstanbul`da yaşamış ve öldüğünde Tetkikat-ı Şer`iyye Meclisi Reisi olan, Anadolu ve Rumeli Kazaskeri Payeli, Sermüneccim el-Hac, es-Seyyid Tarsusizade Osman Kamil Efendi (İstanbullu) olup, annesi Fındıkzade (Fındıkgil) Şerife Hatice Hanım`dır.

İstanbul`un Vefa semtinde büyüyen Medeni Mehmet Nuri Efendi, ilk eğitimine babasıyla başlayıp, Şehzade ve Fatih Camii medreselerinden ve Mekteb-i Nüvvab`tan mezun olmuş ve İstanbul müderrisi olmuştur. Zaman içinde yükselmiş ve Mahreç payesi almıştır. 22 yaşında ruus maaşı ile çalışmaya başlayarak Osmanlı hukuk teşkilatının çeşitli kurumlarında kademe kademe yükselmiş ve 1912 yılında Mısır Kadısı olmuştur. Mart 1912- Ağustos 1915 yılları arasında Kahire`de yaşayarak Mısır Kadılığı yapmış, daha sonra Adana vilayeti merkez kadılığına tayin edilmiş, bir ay sonra istifa ederek kadılıktan ayrılmıştır.

1920`de aldığı Anadolu Kazaskeri Payesi ile bilfiil kazaskerlik yapmış, 26 Eylül 1920`de Şeyhülislam tayin edilmiş, hükümet istifa edince ayrılmış, son Osmanlı kabinesi kurulunca 4 Kasım 1920`de tekrar Şeyhülislam tayin edilmiştir.

1 Kasım 1922 tarihinde TBMM saltanatı kaldırınca son Osmanlı Hükümeti ile birlikte istifa etmiş ve Şeyhülislamlık makamı da son bulmuştur. Kendisi Yüzellilikler`den sayılmamış fakat Damat Ferit Paşa kabinesinde bulunduğu için emekli maaşı bağlanmamıştır.

Eşi Şerife Hatice Fehime Hanım`dan üç kızı,bir oğlu olmuştur. Medeni Mehmet Nuri Efendi 29 Temmuz 1927 tarihinde İstanbul`da vefat etmiştir.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Mustafa Sabri Efendi| başlık= Osmanlı Şeyhülislamı | yıllar= 1920 - 1922| sonra= - bitiş kutusu

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

şeyhülislam
4 ay önce

Sabri Efendi olduğu ile ilgili görüşler olsa da, şeyhülislamlık unvanını son taşıyan kişi, Mehmet Nuri Medeni Efendi'dir. Mehmet Nuri Medeni Efendi'nin 1922'de...

ݞeyhülislam, ݞeyhülislam
Mustafa Sabri Efendi
3 ay önce

Mustafa Sabri Efendi (22 Haziran 1869 - 12 Mart 1954), Osmanlı müderris, Meclis-i Mebusan mebusu, şeyhülislam. Kat köyünde doğdu. Köydeki Asarkaya (Karabacak)...

Osmanlı Şeyhülislamları Listesi
3 ay önce

Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbn-i Kemal) (1526 - 1534) Sadullah Sadi Efendi (1534 - 1539) Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 - 1542) Abdülkadir...

Osmanlı şeyhülislamları listesi, 1424, 1431, 1436, 1460, 1480, 1488, 1495, 1496, 1503, 1526
24 Kasım
3 ay önce

Salih Münir Paşa, Türk yönetici ve diplomat (ö. 1939) 1859 - Medeni Mehmet Nuri Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı (ö. 1927) 1864 - Henri...

24 Kasım, 24 Kasım
29 Temmuz
4 ay önce

yaylı tanbur, klasik kemençe ve lavta ustası (d. 1873) 1927 - Medeni Mehmet Nuri Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı (d. 1859) 1951 - Ali...

29 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz, 1832, 1856
Klasik Türk müziği bestecileri listesi
4 ay önce

Abdi Efendi (Tulum) - 1750 Abdi Efendi (Basmacı) - 1851 Abdullah (Tosunzade) - 1715 Abdullah Ağa (Hafız Kömürcüzade) - 1825 Abdurrahman Bahir Efendi (Arabzade)...

Kesme işareti
4 ay önce

tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları: Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü'nde, Telif Hakkı Yayın...

Muhammed Nur'ül Arabi
3 ay önce

yanında damadı Hacı Abdürrahîm Efendi ile torunu Hacı Kemâl Efendi de vardır. Hac dönüşünde damadı Hacı Abdürrahîm Efendi, vapur Süveyş Kanalını geçerken...