Medeni Usul Hukuku

Kısaca: Medeni usûl hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Medeni usûl (yargılama) hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile aynı ana bilim dalında yer alır. Genel olarak mahkemelerde görülen yargılama ve işlerin ne şekilde yürütüleceğini konu alan medeni usûl hukukuna esas olarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık eder. HMK’dan önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 1927 yılından beri birçok değişikliğe uğrayara ...devamı ☟

Medeni usul hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Medeni usul (yargılama) hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile aynı ana bilim dalında yer alır. Genel olarak mahkemelerde görülen yargılama ve işlerin ne şekilde yürütüleceğini konu alan medeni usul hukukuna esas olarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık eder. HMK’dan önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 1927 yılından beri birçok değişikliğe uğrayarak yürürlükte kalmıştı. Hukuk fakültelerinin üçüncü sınıfında okutulan medeni usul hukuku dersinin ana konu başlıkları şunlardır: * Mahkemeler teşkilatı * Mahkemelerin yargı yetkisinin yer ve zaman bakımından sınırları * Hakimlik statüsü * Hakimlerin cezai ve hukuki sorumluluğu * Hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi * Mahkemelerin görevi * Mahkemelerin yetkisi * Dava şartları * Davanın açılması * Dava açılmasının sonuçları * Davada kanuni temsil, belgelenmesi ve yargılamaya etkisi * Dava çeşitleri * Sübjektif ve objektif dava yığılması * Davaya müdahale, davanın ihbarı ve cumhuriyet savcısının davada yer alması * Davaya vekalet * Teminat * Süreler, eski hale getirme ve adli tatil * Kazai tebligat * Karşı dava * Yargılamaya hakim olan ilkeler * Layihalar teatisi * Ön inceleme * İlk itirazlar * İddia ve savunmanın genişletilmesi, değiştirilmesi yasağı ve istisnaları * Dava da iradi taraf değişikliği yasağı ve istisnaları * Tahkikat * İspat ve deliller * Senet, belge, delil başlangıcı, ikrar, yemin, tanık * Bilirkişi incelemesi, keşif, isticvap, uzman görüşü * Davayı sona erdiren taraf işlemleri * Karar çeşitleri * Soruşturmanın sona ermesi, sözlü yargılama ve hüküm * Kesin hüküm, hükmün tashih ve tavzihi * Basit yargılama usulüne tabi davalarda yargılamanın aşamaları * Yargılama giderleri, adli yardım * Kanun yolları, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi, istinaf * Çekişmesiz yargı * İhtiyati tedbir ve delil tespiti * Tahkim, arabuluculuk Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sulh (Hukuk)
4 yıl önce

Ergun (1972). Medeni Yargılama Hukukunda Sulh. ISBN.  s. 23 ^ Kuru-Aslan-Yılmaz, Baki-Ramazan-Ejder (Ekim 2011). Medeni Usul Hukuku. Yetkin. ISBN 9789754640274...

Yargılama hukuku
1 yıl önce

Yıldırım K, Deren-Yıldırım N, Medeni Usul Hukuku Esasları (Tıpkı 8. Baskı, Beta 2011). (“Usul”) Alangoya Y, Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin...

Erdal Tercan
4 yıl önce

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra - İflas Hukuku Anabilim Dalına doçent doktor olarak atandı. “Medeni Usul Hukukunda Kesin Sürelerin...

Anayasa Mahkemesi
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 yıl önce

yapmaktadır. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim...

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 yıl önce

Hukuku (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU) Ceza ve Ceza Usul Hukuku (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN) Genel Kamu Hukuku (Anabilim...

Aile hukuku
1 yıl önce

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma,...

Aile Hukuku, 1982 Anayasası, Aile, Akit, Evlilik, Türk Medeni Kanunu, İslam Hukuku
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 yıl önce

karşılaştırmalı hukuk, mali hukuk, medeni hukuk, medeni usul hukuku ve icra-iflas hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk, Roma hukuku ve ticaret...

Bilge Umar
1 yıl önce

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku bölüm başkanı olup, Medeni Yarglama (Usul) Hukuku ,İcra ve İflas Hukuku derslerini vermektedir...

Bilge Umar, 1936, Ege Üniversitesi, Karşıyaka, İstanbul Üniversitesi, İzmir