Medeniyet

Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.

MEDENIYET (türkçe) anlamı
1. 1. Uygarlık.
2. 2. Adaletseverlik
3. insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta
4. içtimaî münâsebetlerde
5. ilim
6. fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli.
7. İslâmiyetin emirlerine göre
8. usulü dâiresinde yaşayış.(Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili
9. büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza
10. beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark.
MEDENIYET (türkçe) anlamı
11. Medeniyet ([[Arapça]] kökenli) kelime anlamı olarak uygarlık anlamında kullanılır. Bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin
12. maddi ve manevi [[varlık]]larının
13. düşünce
14. [[sanat]]
15. [[bilim]]
16. [[teknoloji]] ürünlerinin tamamını ifade eder.
MEDENIYET (türkçe) ingilizcesi
1. 1.n. civilization
2. culture
3. 2. civilization
4. being civilized.
5. 3. civilization
6. the sum of those qualities that give a society its particular character.,
MEDENIYET (türkçe) fransızcası
1. civilisation [la]
MEDENIYET (türkçe) almancası
1. die Zivilisation

Medeniyet hakkında detaylı bilgi

Medeniyet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Uygarlık

Şarkı Sözleri

Mikyas Mon tarafından söylenen Medeniyet adlı şarkının sözleri.

bir damla yaşa boğuldu ellerim
çabalarken süründüm, sertti zemin
dertti benim en beyaz kederim, terapim

çıkarın için debelenip yırtık donundan dökülenler
gölgeler ayazlarında sert tokatı sana heceler
geceler kızıla boyanıp duaları beklerken
umut denizinde koybolan kolomb , parasız gezer

silah,cephane,mayın tarlası düşman hattı
kuytu köşe bıçak ve sustalıyla daralan alanlar
kalanlar yarasını temizler ve pansumanla
diktatörlük kendi ülkesinde insanını satanlar,

vur emriyle yarasına diken batıranlar
sizden büyük allah var,kaide belli diz çök yalvar
müslümanlar ayaklanırsa , birlik doğar
elhamdülillah korku önümüzde ağlar

insanı insan gibi görebilmektir asıl insanlık
alim olabilmek gerekmez duygularımız eşittir
gayri teslim düşüncelerde rahibelik gelenekler
sıfatlar değişse de kalpten geçenler tek yürekti

nakarat

medeniyet uzuvlara kelepçe çaresizce düşüncelere gelenek
elden emeklerle sarf et duygular iki satırda bir dilek hakkı
örtüşmez hayallere perdeler jön denklemler
şiire yönelmez küfürbaz kafiyelerinde yok yok

unutma geçmişte bıraktıklarını
hocalık yaparlarken acılarınla sınavdaydın
ortalık toz duman bir taraftan metanet dilekleri
kurşun tetikle birlikte değersiz hareketlendi

hayali yüksekti mikyasın çorak beyitlerin adı
çamurdan doğma şehrin ateşle yanan közleri
nice dir ki okçunun hedef aldığı tahtayı ıskalardı
karavana diyip marivona çekmekti dertler

berene eş ve keşme keş vardiyeler oldu beleş
yekta safiyetler papağansa yoktu düzen hep
irmaklar sertleşip vurursa bir an yüzüne
anlamak istemesende anlaman gerek , gerçek

karıncalar yuvasına kış örtüsünü bulaştırır
kredi kartından eksilen limitlerine ağlarsın
misket boyundaki hayvan düşüncesi bile
amacını yerine getiren emellere eşit ve kesit
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Müslüman Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, Buğra ünvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. Sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, Erkan, Sagun ...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 sayılı kanun ile kurulmuştur. İstanbul'da kurulan dokuzuncu devlet üniversitesidir.

Devlet Teşkilatı, Kültür Ve Medeniyet (Selçuklular)

Devlet Teşkilatı: Selçukluları meydana getiren Oğuzlar, Orta Asya'dan Maveraünnehir ve Horasan'a gelince bütünüyle İslamiyeti kabul ettiler. Müslüman olmalarıyla eski bozkır kültürünün İslama aykırı olmayan müesseselerini sentezleştirdiler. Türk Devlet geleneğinin esasını ...

Civilization

''Sid Meier's Civilization'' (''Civ'' ya da ''Civ I'' olarak da bilinir), Sid Meier tarafından 1991 yılında MicroProse için yapılmış bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyunun amacı yüzyıllarca ayakta kalabilecek bir medeniyet kurmaktır. Oyun M.Ö. 4000 yılında başlar ve yakın ...

Delta

Delta bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerdir. Hızlı akan suların içerisindeki çamur ve tortullar hız sebebiyle dibe çökme fırsatı bulamazlar. Ancak akarsuların denize döküldüğü yerlerde akış hızı düşer ve akarsunun içinde taşıdığı çamur ve tortu ...

Imaret

İmaret, Osmanlı Devleti'nde hayır kurumlarından biri. İmaret veya imarethane, Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları. Başlangıçta imaretlerde; şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere yiyecek, sağlık ve giyecek ...

Pueblo

Pueblo ,İspanyolca köy ve halk demektir.Ayrıca A.B.D`nin güneybatı eyaletlerindeki Kızılderili toplulukları için kullanılır.