Medeniyetler Çatışması

Medeniyetler Çatışması,Samuel Huntington tarafından işlenen, Soğuk Savaş sonrasına tekabül eden 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olmaya başladığını ve 21. yüzyılda da bu trendin devam edeceğini ifade eden bir tezdir.
Huntington bu tezini ilk olarak 1993 yılında Foreign Affairs adlı akademik dergide yayınlanan bir makalesinde ele almış, ardından da 1996 yılında çalışmasını genişletere

Medeniyetler Çatışması

]

Medeniyetler Çatışması,Samuel Huntington tarafından işlenen, Soğuk Savaş sonrasına tekabül eden 1990`lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olmaya başladığını ve 21. yüzyılda da bu trendin devam edeceğini ifade eden bir tezdir.

Huntington bu tezini ilk olarak 1993 yılında Foreign Affairs adlı akademik dergide yayınlanan bir makalesinde ele almış, ardından da 1996 yılında çalışmasını genişleteek kitaplaştırmıştır.

Huntington`ın makalesinin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisinde `Medeniyetler Çarpışması` başlığıyla (1948 Cilt: 3 Sayı: 1-2 Sayfa. 247-254) yayınlanmış bir Türkçe çevirisi de mevcuttur.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar