Mediastinoskopi

Mediastinoskopi, toraks hastalıklarında, mediastinal tümörlerin tanısında kullanılan (biyopsi almak yoluyla) kullanılan bir yöntemdir. Daha sade bir deyişle, akciğer kanserlerinin ve tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz, mediastinal tümörler gibi hastalıklarda evrelemesinde uygulanan bir işlem olarak anlatılabilinir.

Mediastinoskopi, toraks hastalıklarında, mediastinal tümörlerin tanısında kullanılan (biyopsi almak yoluyla) kullanılan bir yöntemdir. Daha sade bir deyişle, akciğer kanserlerinin ve tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz, mediastinal tümörler gibi hastalıklarda evrelemesinde uygulanan bir işlem olarak anlatılabilinir. Mediatinoskopide, kalp ile akciğer arasında bulunan, mediastinum adındaki boş alana, özel bir aygıt ile hastanın boyun kısmından girilerek nefes borusu dışından ve önünde ilerletilip ulaşılması ve biyopsi işlemidir. Mediastinoskopi, bilgisayarlı tomografi ve nükleer tıp gibi yöntemlerin yanında kesin sonuç alınan güvenilir bir yöntemdir. Bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır.

Uygulama

türleri * Standart servikal mediastinoskopi * Anterior mediastinoskopi * Ekstended servikal mediastinoskopi * Subksifoidal mediastinoskopi Uygulama En sık uygulandığı yer akciğer kanserinin ameliyat öncesindeki evrelemesidir. Eğer buradan alınan lenf bezi biyopsisinde kanser hücresi görülürse hastaya ameliyat önerilmez. Büyük riskler taşımamasına karşın, damardan zengin ve hayatsal bölgeye yapılan işlemde bazı sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Bu işlem sırasında ölüm yok denecek kadar azdır (%0.08). Yan etkiler * Kanama * Nefes borusu yaralanmaları * İnme * Yemek borusu yaralanmaları * Ses kısıklığı * Yara yeri iltihabı * Hematom * Kardiak aritmi Ayrıca bakınız * Akciğer kanseri * Mediasten

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.