MEDIH (türkçe) anlamı
1. Övme
2. övgü:
Gel ha güzel ha methin söyleyim / Ağzın şeker
dudakların bal gibi.- Dadaloğlu.
MEDIH (türkçe) anlamı
3. (Arapça) Erkek ismi - Methetmeye
4. övmeye sebeb olan şey
5. övme mevzuu.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fahriye

Divan şairlerinin kendilerini ya da bir başka şair ya da kişiyi övdükleri şiirlerdir. Genellikle kaside türünde yazılırlar. Fahriye aynı zamanda kasidelerde şairlerin kendileriini övdükleri beyitlerin bulunduğu beşinci bölüme verilen isimdir.