MEDIH (türkçe) anlamı
1. Övme
2. övgü:
Gel ha güzel ha methin söyleyim / Ağzın şeker
dudakların bal gibi.- Dadaloğlu.
MEDIH (türkçe) anlamı
3. (Arapça) Erkek ismi - Methetmeye
4. övmeye sebeb olan şey
5. övme mevzuu.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fahriye

Divan şairlerinin kendilerini ya da bir başka şair ya da kişiyi övdükleri şiirlerdir. Genellikle kaside türünde yazılırlar. Fahriye aynı zamanda kasidelerde şairlerin kendileriini övdükleri beyitlerin bulunduğu beşinci bölüme verilen isimdir.

Na't

Na`t, konu olarak İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed`i anan ve öven edebi eserlere verilen isim

Sahabe

Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden insanlara denir. Sahabe, bir İslam dini terimi. Arapça kökenli bir sözcük olup, "yoldaşlar, arkadaşlar" anlamındadır. Çoğulu Ashab'dır..

Sami Paşa (Abdurrahman)

Sami Paşa (Abdurrahman) Osmanlı Devletinin kıymetli vezirlerinden, âlim ve edib bir zât. Sâmi, şiirdeki mahlasıdır. Asıl ismi Abdurrahmân’dır.