Medyum

Kısaca: Medyum terimi spirit sözlüklerde “dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat sözkonusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır. ...devamı ☟

Medyum terimi spirit sözlüklerde “dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat sözkonusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır.

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun sözkonusu olmadığı medyumnik tezahürler de mevcuttur. Fakat kimi medyumnik tezahürlerde ilk etkenin medyumun ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun mu sözkonusu olduğunu anlamak son derece güçtür.

Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir. Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ruha bu tip soruların yöneltilmesi halinde seanstakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler. Bu tip seansları düzenleyenler deneysel spiritüalizm hakkında yeterince görgü, bilgi ve deneyime sahip olmadan bu işe kalkışanlardır ki, böyle kimselerin sonu genellikle obsesyon olayı ile, yani akıl hastanesine gidişle biter. Neo-spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; "medyum", medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir. Üstelik, medyumun gereken niteliklere sahip olması da yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren operatörün de sahip olması gerekir.

Kısaca ruhçulara göre, medyumluk ne falcılıktır, ne de amatörce yapılabilecek bir iştir.

bkz. Medyumluk

medyum

Ruh ötesi iletişim kurma deneylerinde, ruhlarla insanlar arasında aracılık ettiğini ileri süren kimse:
"Öğleden sonra ünlü bir medyumun evine çaya davetliyim."- N. Eray.

medyum

Türkçe medyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. medium, psychic, psychic adviser

medyum

ruhötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar arasında aracılık ettiğini ileri süren kimse.

medyum

Türkçe medyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
médium [le]

medyum

Türkçe medyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Medium

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Medyum
7 ay önce

(fiziksel medyumlar) verilen ad" olarak tanımlanır. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan...

Medyum, Medyumluk, Obsesyon, Ruhsal irtibat, Spiritüalizm Portalı
Medyum (roman)
4 yıl önce

Medyum, Amerikalı yazar Stephen King'in 1977 yılında yayımladığı korku romanının adıdır. Özgün adı The Shining olan roman aynı yıl Türkiye'de Mehmet Harmancı'nın...

Raised By Another
4 yıl önce

olacağına ve iyi birer anne-baba olacaklarına ikna ediyor. Claire bir medyuma gidiyor ve medyum onun hamile olduğunu biliyor fakat birden telaşlanarak gördüklerini...

Raised By Another (Lost), 1 Aralık, 2004, A Tale of Two Cities (Lost), Abandoned (Lost), Adrift (Lost), All the Best Cowboys Have Daddy Issues (Lost), Ana-Lucia Cortez, And Found (Lost), Benjamin Linus, Bernard Nadler
Psişik
7 ay önce

ilişkin" anlamında kullanılır. Psişik terimi aynı zamanda, parapsikoloji'de, medyum yeteneklerine sahip olduğu iddia edilen kimseleri, yani ESP (telepati vs...

Postkognisyon
4 yıl önce

ya da medyum tarafından algılanması. Psişik kriminolojide, psişik arkeolojide ve kayıp eşyaların yerinin bulunmasında postkognisyon medyumlarından yararlandığı...

Postkognisyon, Akaşik kayıtlar, Medyum, Metapsişik, Paranormal, Prekognisyon, Psikometri, Serbest hafıza, Spiritüalizm Portalı, Teozofi
Ruhsal irtibat
4 yıl önce

nadiren meydana gelen irtibatlardır. Fakat görgü ve deneyimi eksik olan medyum ve operatörlerin sık sık obsedör varlıkların tuzağına ve abes irtibatla...

Ruhsal irtibat, Medyum, Medyumluk, Obsedör, Obsesyon, Sezgi, Spiritüalizm, Spiritüalizm Portalı
Sally Malik
4 yıl önce

yüzünden evden çıkmayı başaramaz. Ardından medyum, seansa başlar ancak Sally direnir. Bunun üzerine medyum, daha güçlü bir teknik kullanmaya başlar ve...

Zelda Rubinstein
4 yıl önce

Rubinstein (28 Mayıs 1933 - 27 Ocak 2010), Amerikalı oyuncudur. En çok eksantrik medyum Tangina Barrons'u oynadığı, korku filmi klasikleri arasına giren 1982 yapımı...