Mehmed Emin Vahid Paşa

Mehmed Emin Vahid Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Mehmed Emin Vahid Paşa, Osmanlı devlet adamı. Kilis'de doğdu. İstanbul’a geldi ve maliye kaleminde çalışmaya başladı. Zecriyye katibi ve muhassılı oldu. Aralık 1806’da Defter Emini, Haziran 1809’da Reis Vekili oldu. 6 Ekim 1809’da Kütahya’ya tayin edildi. 1811'de Tophane Nazırı, Ekim 1811’de Tersane Emini oldu. 1813-1814’te II. Mahmut'un ayanlarla mücadelesi politikası gereği Antalya bölgesi ağalarından Tekelioğlu’nun üzerine gönderildi. 20 Eylül 1813’te vezaretle Teke ve Hamid sancaklarına ve kısa bir süre sonra Hanya’ya vali oldu. 1819-1820’de vezaretle Sakız’da oturmaya başladı. Ocak 1821’de Sakız’a muhafız oldu. 1823’de istifa etti. Haziran 1823’de vezaretle Alaiye’ye gönderildi. Mayıs 1824’te Halep Valisi oldu. 1827’de hizmetinden memnun kalınmayarak vezareti alındı ve Konya’ya gönderildi. Daha sonra Bursa’ya gitti. Aynı yıl vezaretle İstanbul Muhafızı oldu. 1828’de Bosna valisi oldu. Bosna’ya gitmeden önce 14 Ağustos 1828’de vefat etti. Kütahya'ya yaptırdığı kütüphanesi yazma eserlerin bulunduğu kıymetli bir kütüphanedir.

Eserleri

* Sefaretname - Lehistan ve Paris'i anlatır. * Minhaçü'r-Remat - Okçuluk üzerine yazdığı bir kitaptır. * Mirkatü'l- Münacaat - Esma-i Hüsna Kasidesi. * Tarih-i Vak'a-i Cezire-i Sakız - Yunan isyanında Sakız Adası hatıralarını anlatır. * Risale - İngiltere ile yapılan barış müzakeresinin anlatıldığı risale.

Kaynaklar

* Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c.IV, s. 605.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.