Mehmed Nuri Efendi

Kısaca: Mehmed Nuri Efendi (?-1843), Tanzimat döneminde Hariciye Nazırlığına kadar yükselmiş bir Osmanlı diplomatıdır. ...devamı ☟

Mehmed Nuri Efendi (?-1843), Tanzimat döneminde Hariciye Nazırlığına kadar yükselmiş bir Osmanlı diplomatıdır. Divan kaleminden yetişen Mehmed Nuri Efendi, Aralık 1834'de Osmanlı Devleti'nin Londra büyükelçiliğine atandı. Ağustos 1836'da Paris büyükelçisi oldu. Haziran 1837'de Hariciye müsteşarı olduktan sonra Ağustos 1838'de vekaleten Hariciye Nazırlığına getirildi. 1839'da ikinci bir defa Paris büyükelçisi yapıldı. Bu görevde 2 yıl kadar kaldı. 1842 yılında Meclis-i Vala üyesi oldu. 1843 yılında İran'la yapılmakta olan sınır belirleme görüşmelerini yürütmekteyken Erzurum'da vefat etti..

Kaynaklar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asım Mehmed Paşa
6 yıl önce

ve Paris ile Londra Sefiri Mehmed Nuri Efendi'nin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Mehmed Nuri Efendi'den gelen namı ile "Nurizade" olarak...

Mehmed Esad Efendi
3 yıl önce

Mehmed Esad Efendi, (d. 1847, İstanbul - ö. 1931, İstanbul) Osmanlı Devleti şeyhülislamı, kazasker, müderris, Lehcetü'l-Lügat adlı sözlüğün yazarı. İstanbul...

Yirmisekiz Mehmed Çelebi
3 yıl önce

1842 ^ Mehmed Efendi (Hicri: 1206) Paris Sefaretnamesi, İstanbul (Osmanlıca) ^ Mehmed Çelebi (Hicri:1283), Sefaretname-i Fransa Eser-i Mehmed Efendi İstanbul...

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, 17. yüzyıl, 1720, 1732, 1742, 1755, 1757, 1867, Bordeaux, Defterdar, Edirne
Ebülmeyamin Mustafa Efendi
6 yıl önce

üzerine III. Mehmed 23 Eylül 1603'de Yemişçi Hasan Paşa'yı sadrazamlıktan azletti; tutuklattırdı ve 4 Ekim 1603'de idam ettirdi. III. Mehmed yerine tahta...

Mesih Mehmed Paşa Camii
6 yıl önce

"Sütçü Murad Camii" veya harap iken 19.yy sonlarinda Fetva Emini Hacı Nuri Efendi tarafından yeniden restore edildigi için "Fetva Emini Camii" adlari da...

Mesih Mehmed Paşa Camii, 1586, Hırkai Şerif Camii, III. Murad, Karagümrük, Mimar Davud Ağa, Mimarlık, Taslak, Mesih Mehmed Paşa
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
6 yıl önce

(haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.4, say.597/598 [1] Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar)...

Hadim Mesih Mehmed Paşa
6 yıl önce

Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.204-205 ISBN 975-08-0072-9 ^ Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar), "Mesih Süleyman Paşa" (1996), Sicill-i Osmani, C.IV...

Sadullah Sadi Efendi
6 yıl önce

İstnabul'a birlikte getirmiştir. Sadullah Sadi Efendi İstanbükl'da medrese tahsili alıp önce "Başçı İbrahim Efendi Medresesi", sonra Edirne "Taşlık Medresesi"...