Mehmed Raşid Paşa (ö. 15 Haziran 1876) Osmanlı Devleti'nin Hariciye Nazırı.

Mehmed Raşid Paşa

Mehmed Raşid Paşa (ö. 15 Haziran 1876) Osmanlı Devleti'nin Hariciye Nazırı. 1875-1876 yılları arasında Hariciye Nazırlığına kadar yükselmiş olan Mehmed Raşid Paşa, Abdülaziz'in tahttan indirildiği 30 Mayıs 1876 Darbesi'nde yer almıştır. 15 Haziran 1876 gecesi Çerkes Hasan tarafından Mithat Paşa'nın konağına yapılan silahlı saldırıda öldürüldü.

Yanıtlar