Mehmet Emin Resulzade

Kısaca: Mehmet Emin Resulzade (1884 - 1955) Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzâde 1884'te Bakü'de dünyaya geldi. Çalışma hayatına 19 yaŞında iken gazete yazarlığı ile başladı. Tiflis'te yayınlanan Şark-i Rus, Azerbaycan'da Hüseyinzâde Ali Bey Turan'ın Hayat ve Füyuzat ile Ahmet Ağaoğlu'nun Irşat ve Terakki gazetelerinde yazdı. Bakü'de haftalık Tekâmül, sonra Yoldaş dergilerini yayınladı. 1905'te siyâsete atıldı. Ça ...devamı ☟

Mehmet Emin Resulzade
Mehmet Emin Resulzade

Mehmet Emin Resulzade (1884 - 1955) Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade 1884'te Bakü'de dünyaya geldi. Çalışma hayatına 19 yaŞında iken gazete yazarlığı ile başladı. Tiflis'te yayınlanan Şark-i Rus, Azerbaycan'da Hüseyinzade Ali Bey Turan'ın Hayat ve Füyuzat ile Ahmet Ağaoğlu'nun Irşat ve Terakki gazetelerinde yazdı. Bakü'de haftalık Tekamül, sonra Yoldaş dergilerini yayınladı.

1905'te siyasete atıldı. Çarlık yönetimine karşı gizli bir dernek kurdu. Takibata uğrayınca Türkiye'ye kaçtı. 1913'te Çarlık yönetimi af çıkarınca Bakü'ye döndü.

1917'de Bağımsız Azerbaycan fikrini savunan Müsavat Partisi'nin başkanı oldu. Türkistan'daki diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de Rusya'dan ayrılması ve Türk Devletleri Federasyonu kurulması fikrini savunuyordu.

28 Mayıs 1917'de Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu ve ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet iki yıl yaşadı. Kızıl Ordu Azerbaycan'ı işgal edince Resulzade önce Almanya'yla gitti. Ikinci Dünya Savaşı sonunda Almanya teslim olunca Türkiye'ye geldi, Ankara'ya yerleşti.

6 Mart 1955'te vefat etti.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mehmet Emin Resulzade Resimleri

Mehmed Emin Resulzade
3 yıl önce

Babası Hacı Molla Alekber Resulzade, annesi ise Zinyet Zal'dır. İlk eğitim ve öğretimini ailesi yanında alan Mehmed Emin Resulzade, sonradan Teknik okula...

Mehmed Emin Resulzade, İstanbul, 1913, 1920, 1911, 1908, 1922, Türkiye, Mart, Ankara, 1955
Belçim Bilgin
6 yıl önce

son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun...

1884
3 yıl önce

Cleveland 22. başkan oldu 12 Ocak - Louis Horst (ö. 1964) 31 Ocak - Mehmet Emin Resulzade - Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurucusu (ö. 1955) 20 Mart - Philipp...

1884, 12 Mayıs, 12 Ocak, 18. yüzyıl, 1824, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
3 yıl önce

Meclis açılıncaya kadar geçici şura ilan edilerek, başkanlığa Mehmet Emin Resulzade seçildi. 9 kişilik icra heyetinin başkanlığına da Feth Ali Han Hoyski...

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 1918, 1920, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Astrahan Hanlığı, Asya Avar Devleti, Avrupa Avar İmparatorluğu
Ahmed Kesrevi
6 yıl önce

Azerbaycan olarak adlandırılmamıştır. Bu ülkeye Azerbaycan adı Mehmet Emin Resulzade tarafından verilmiştir. Yazara göre asıl Azerbaycan, İran'ın içindeki...

Ebulfez Elçibey
3 yıl önce

bir cumhuriyet olacağına inanmıştır. Atatürk'ten, Gandhi'den ve Mehmet Emin Resulzade'den etkilenmiştir. Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın mutlaka birleşmesi...

Ebulfez Elçibey, 1938, 1975, 1977, 1992, 1993, 2000, 22 Ağustos, 24 Haziran, 7 Haziran, Ankara
31 Ocak
3 yıl önce

Amerikalı Nobel Kimya ödülüne sahip kimyager (ö. 1957) 1884 - Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin kurucusu (ö. 1955) 1884 - Theodor...

31 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak, 16 Ocak, 1729, 1797, 17 Ocak
Türkçülük
3 yıl önce

Kurtuluş, Kasım 1934 - Temmuz 1939 tarihleri arasında Berlin'de Mehmed Emin Resulzade tarafından yayımlandı. Kazak asıllı Turancı Mustafa Çokay'ın kurduğu...

Turancılık, Alparslan Türkeş, Altay, Azerbaycan, Barış, Başkurdistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Enver Paşa, Gagauzya, Grigoriy Gurkin