Mehmet Emin Yurdakul

Kısaca: Mehmet Emin Yurdakul (d. 13 Mayıs 1869, İstanbul - ö. 14 Ocak 1944, İstanbul), Türk şair, milletvekili. “Türk Şairi”, “Milli Şair” diye anılır. ...devamı ☟

Mehmet Emin Yurdakul
Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

Türk, Şair. Ulusçu, halkçı görüşleri savunduğu şiirleriyle Milli Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır.

13 Mayıs 1869'da İstanbul'da doğdu, 14 Ocak 1944'de aynı kentte öldü. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra bir süre Mülkiye Mektebi'nin idadisinde okudu. 1887'de Babıali Sadaret Dairesi Evrak Odası'nı aylıksız katip olarak atandı. 1899'da Hukuk Mektebi'ne başladı. öğrenimini ABD'de tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına döndü. ıttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. şiirlerinde dile getirdiği düşünceler, yansıttığı gerçekler saray tarafından kuşkuyla karşılandığı için 1907'de Erzurum rüsumat nazırlığına gönderildi. II. Meşrutiyet sonrası 1909'da bahriye müsteşarlığına, bu görevi istemeyince de Hicaz valiliğine atandı. Bir yıl sonra Sivas valiliğine getirildi. Ancak çalışması engellenince, üç ay sonra bu görevinden de ayrılarak ıstanbul'a döndü. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı, derneğin başkanı oldu. çıkarılan Türk Yurdu dergisinin de sorumluluğunu üstlendi. İttihat ve Terakki yönetimiyle arası açılınca Erzurum valiliği göreviyle 1911'de ıstanbul'dan uzaklaştırıldı. Ertesi yıl da emekliye ayrılmak zorunda bırakıldı. 1913'te Musul milletvekili seçildi. Halide Edip, Köprülüzade Fuat ve Hamdullah Suphi ile birlikte Hars ve ılim Heyeti üyeliğinde bulundu. Milli Türk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. I. Dünya Savaşı sonunda ıstanbul işgal edilince, 1921'de Anadolu'ya geçti. Atatürk tarafından ilgiyle karşılandı. Antalya, Adana, ızmir yörelerinde dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü arttırıcı konuşmalar yaptı, şebinkarahisar, Urfa ve ıstanbul milletvekili seçilerek beş dönem meclise girdi.

Mehmed Emin Yurdakul edebiyat yaşamına Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. ılk kitabı Türkçe şiirler ilgiyle karşılanmış, yankılar uyandırmıştır. Dönemin şiir anlayışı dışında, hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Türk edebiyatına halk sesini getiren şair olarak nitelendirilmiştir. Osmanlıcılık ve ıslamcılık akımlarına karşı Türkçülük akımını savunan, bu konudaki düşüncelerini dile getiren öğretici şiirler yazmıştır.

şiirde biçim yönünden yenilikler yapmıştır. Geleneksel Türk şiirinde sürekli kullanılan kalıpların yerine 4+4+4+3=15, 4+4+4+5=17, 4+4+4+7=19 gibi alışılmışın dışında kalıplar kullanmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurmuştur. Servet-i Fünun doğrultusunda Batı'dan gelen sone biçiminde şiirler de yazmıştır.

Halkçı, ulusçu düşünce ve duyguları dile getirmiştir. Toplumsal ve ulusal konuları işlemiştir. Halkın ve ülkenin gerçeğini, özgürlük istemini yansıtmıştır. Coşku, umut, yüreklendirme ve öğreticilik, şiirinin belirgin öğeleri olmuştur.

YAPITLAR (başlıca): şiir: Türkçe şiirler, 1899; Türk Sazı, 1914; Ey Türk Uyan, 1914; Tan Sesleri, 1915; Zafer Yolunda, 1918; Aydın Kızları, 1919; Dante'ye, 1920; Mustafa Kemal, 1928; Ankara, 1939.

İlgili konular

1869 1899 1914 1915 1918 1919 1920 1928 1939 1944

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mehmet (anlam ayrımı)
3 yıl önce

gazeteci Mehmet Emin Yurdakul, Türk şair Mehmet Emin Ceylan, Türk hekim, psikiyatrist ve farmakolog Mehmet Emin Toprak, Türk oyuncu Mehmet Güleryüz,...

Sultanahmet Mitingleri
2 ay önce

Her birine yaklaşık 150-200 bin kişinin katıldığı mitinglerde; Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edib Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıza Nur, Selim Sırrı...

Sultanahmet Mitingleri, 10 Ekim, 13 Ocak, 15 Mayıs, 1919, 1920, 23 Mayıs, 30 Mayıs, Anadolu, Fatih, Halide Edip Adıvar
Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası
2 ay önce

oluşmaktaydı. Dergide yazan yazarlar arasında Cemal Nuri İleri, Mehmet Emin Yurdakul, Faik Ali Ozansoy, İsmail Hami Danişmend, Samipaşazade Sezai, Abdülhak...

Rasim Haşmet
2 ay önce

sosyalist şair ve gazetecilerdendir. Fikirsel olarak özellikle Mehmet Emin Yurdakul'dan ve Lev Tolstoy'dan etkilenmiştir. Selanik Hukuk Mektebi mezunudur...

Rasim Haşmet, 1884, 1885, 1918, Genç Kalemler, Gençlik (dergi), Haşmet Akal, Hüsün ve Şiir, Selanik, Tolstoy, Yeni Felsefe Mecmuası
Turancılık
2 ay önce

Türklerine yönelik doğrudan doğruya siyasi görüşler de ileri sürdü. Mehmet Emin (Yurdakul) un önderlik ettiği cemiyetin kurucuları Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu...

Türkçülük, Alparslan Türkeş, Altay, Azerbaycan, Barış, Başkurdistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Enver Paşa, Gagauzya, Grigoriy Gurkin
Duvardaki Kan
2 ay önce

Oyuncu) Oktay Yavuz Reha Yurdakul Günay Güner (Ermeni Çeteci) Süheyl Eğriboz (Igor) Dündar Aydınlı (Kolcu) Levent Niş (Emin Yalman) Numan Pakner Yalçın...

Nejdet Sançar
2 ay önce

Komünist Nedir?, Komünizmle Mücâdele Yayınları, Zonguldak, 1950 Mehmet Emin Yurdakul ve Şiirleri, Komünizmle Mücâdele Yayınları, Zonguldak, 1951 Türk...

Nejdet Sançar, 1910, 1944, 1960, 1962, 1975, 1 Mayıs, 22 Şubat, Afşın`a Ağıt, Alparslan Türkeş, Balıkesir
Ankara Zafer Anıtı
2 ay önce

Komitesi Başkanı Yunus Nadi bir konuşma yapmış, daha sonra şair Mehmet Emin Yurdakul tören için yazdığı “Zafer” adlı şiiri okumuştur. Anıt, daha sonra...