Mehmet Orhan Tu��Rul

Türk mizah yazarları listesi

düzenle|Şubat 2007 Mizah yazarlarımız: Aziz Nesin`in ilk basımı [[1973]]`te Akbaba Yayınlarınca, son basımı ise Ekim [[2001]]`de Adam Yayınlarınca yapılan "Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı" adlı kitabı, Cumhuriyet dönemi Türk mizah yazarlarını bi...

Orhan Çelebi

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan, beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan Emir Süleyman'ın (Çelebi Süleyman) torunu. Emir Süleyman Fetret Devri padişahlarındandı ve iktidar mücadelesini kardeşlerine kaybetmişti. Orhan Çelebi bu...

Mehmet (anlam ayrımı)

=== Osmanlı padişahları ===* I. Mehmed (Çelebi), 5. Osmanlı padişahı* II.

Orhan II

Mehmed Orhan Osmanoğlu (d. 1909 - ö. 1994).

Osmanlı padişahları galerisi

Bu galeride, Osmanlı Devleti`ni yönetmiş padişahların resimleri bulunur.

Talu Hükümeti

36- Talu Hükümeti (15.04.1973-26.01.1974) Başbakan: Mehmet Naim Talu (C. S. Kontenjan Üyesi) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Nizamettin Erkmen (Giresun, AP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Kemal Satır (Adana, CGP) Devlet Bakanı: İsm...

İstiare (Edebiyat)

Edebiyatta kullanıldığı anlamıyla istiare, bir sözcüğü kendi anlamı dışında kullanarak, bir şeyi benzediği başka şeylerin adıyla anma sanatıdır.

Osmanlı Valide Sultanları

Valide Sultan (Osmanlıca: والده سلطان) Osmanlı'da Sedef-i Dürr-i Hilafet olarak da bilinen, Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen ünvandı.

I. Mehmet (anlam ayrımı)

I. Mehmet şu anlamlara gelebilir:

Mehmed Orhan Osmanoğlu

Mehmed Orhan Osmanoğlu (1909 - 1994), Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamit’in torunudur.