Mehmet Reşat Bey (Kayalı, 1881 Akhisar - 20 Şubat 1926 Fransa)

Mehmet Reşat Kayalı

Mehmet Reşat Bey (Kayalı, 1881 Akhisar - 20 Şubat 1926 Fransa)

1881'de Manisa-Akhisar'da doğdu. Saraç Mustafa Ağa'nın oğludur. Akhisar İptidai Mektebi ve Rüştiyesini bitirdi. 1897'de Ziraat Bankası'nda çalışmaya başladı ve daha sonra Maliye Nezaretine geçti. İzmir'in işgalinden sonra Akhisar'a dönerek Kuvayı Milliye'ye katıldı. Saruhan'dan milletvekiline seçildiği halde meclise katılmamış olan İsmail Hakkı Bey'in yerine 15 Mayıs 1920'de seçildi. 28 Mayıs 1921'de Gördes, 30 Temmuz 1921'de Isparta ve Kayseri'de özel görevler için izinli sayıldı. II.Dönemde takrar Saruhan'dan milletvekili seçildi. Fransa'da bulunduğu sırada peritoniti geçirip öldü.

TBMM'nin 21 Kasım 1923 tarihli kararıyla Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası'yla ödüllendirildi.

Yanıtlar